ویژگی های رهبری

زبان خود را انتخاب کنید

ویژگی های رهبری

 

برخی از ویژگی های رهبران بزرگ مسیحی در اینجا ذکر شده است. این ویژگی‌ها یکشبه بدست نمی آیند بلکه در مرور زمان و با تعهد به خدمت فروتنانه شکل می‌گیرد.

 • داشتن روحیه مبارز در دعا.
 • داشتن اعتماد به خداوند، آماده خدمت و رویارویی با چالش ها.
 • آگاهی کامل از اعضای گروه، و بکارگیری همه توانایی های گروه.
 • داشتن زندگی منظم و هدفهای عملی و مشخص، داشتن دلایل منطقی برای رسیدن به اهداف.
 • روابط خالصانه ، و کوشش فداکارانه برای ایجاد و حفظ یگانگی.
 • همکاری با رهبران دیگر و کمک و مشورت گرفتن از آنها.
 • راستگویی و بعهده گرفتن مسئولیت اشتباهات شخصی، و تعهد به پرهیز از تکرار اشتباهات.
 • توانایی کنترل رفتار و پاسخهای خود مخصوصأ در هنگام شنیدن تهمت های دروغین.
 • داشتن گوش شنوا، درک درد و مشکلات دیگران، و همدردی با آنها.
 • درک و بخشش کسانی که او را آزرده اند.
 • صحبت محترمانه و پرهیز از شوخی های زننده!
 • فروتنی وهمکاری با روح‌القدس برای تغییر مداوم درطرز زندگی.

 

برای ادامه، لطفأ روی "گروه های مشارکت" کلیک کنید.