کارگیری استعدادها

زبان خود را انتخاب کنید

کارگیری استعدادها

 

همانطور که قبلأ گفته شد، خداوند ما را برکت داده و مسئولیت خطیری بعهده ما گذاشته است تا توانایی های طبیعی و روحانی خود به بهترین نحو بکار ببریم. (متی 14:25-30). پس وقتی سمت رهبری را بر عهده می گیریم تا مثل یک معلم، واعظ ، کشیش یا رهبر گروه خدمت کنیم ، مسئولیت ما شامل تشویق و بکار گیری توانایی های طبیعی و روحانی تمام کسانی که تحت رهبری ما قرار گرفته اند، می باشد.

اگر در شهری زندگی می کنید که کلیسایی وجود ندارد و مایل هستید که گروه خود را گسترش داده تبدیل به یک کلیسا شوید، در اینصورت احتیاج به تربیت داوطلبان و رهبران جدید خواهد بود. پس آنها را تشویق کنید تا با شوق و علاقه طبیعی خود خدمت بکنند چون اینکار نه فقط به آنها توانایی خواهد بخشید، بلکه یک نفس تازه وایثارگری بیشتر بهمراه خواهد آورد.

ضمنا باید مواظب بود که هیچکدام از اعضاء از روی تعارف زیر بار خدمتی نروند بلکه خدمت آنها مطابق توانایی های طبیعی آنها باشد. بعبارت دیگر، اگربه کسی خدمتی را واگذار کنید که نه وقت یا علاقه آنرا داشته باشد، او بزودی از پا در خواهد آمد. پس چقدر ضروری است که رهبران گروههای مشارکت با علاقه و توانایی های خدادادی افراد گروه آشنا باشند بطوری که بهر کس مسئولیتی مناسب  آنها محول کنند. در ذیل چند روش برای شناسایی توانایی های گروه وجود دارد:

روش 1: دیدگاه و برنامه هایی را که در فکر خود دارید به وضوح برای گروه شرح دهید. اگر تجربه کافی در مدیریت ندارید، از یک نفر درگروه کمک بگیرید تا دیدگاه، احتیاجات، و ویژگی های کاری رهبران جدید را بوضوح شرح دهد. سپس از بخواهید که برای این موضوع با جدیت دعا بکنند. خداوند یا بعضی را از میان همان گروه آماده خواهد کرد تا مسئولیت رهبری بعهده بگیرند، و یا افراد جدیدی را با توانایی های مناسب به گره اضافه خواهد کرد تا کلیسا را با هم بنا کنید.    

 روش 2: در یکی از گردهم آیی های گروه، به اطلاع همه برسانید و توضیح دهید که می خواهید توانایی های منحصر به فرد هر یک از اعضاء گروه را ارزیابی کنید. سپس از آنها بخواهید که هر کدام برای هفته بعد، از کارهایی که دوست داشتند بکنند و انجام آن موفقیت آمیز بوده، تعریف کنند.

هفته بعد، از هر کدام دعوت کنید چند نمونه از کارهایی که با علاقه انجام داده اند و موفقیت آمیز بوده، برای گروه تعریف کنند. در ضمن، از همه بخواهید که با دقت گوش کنند و ببینند وقتی یکی از آنها صحبت می کند، چه موقع با هیجان بیشترتعریف می کند. اکثر مردم وقتی در مورد چیزهای معمولی و روزمره صحبت می کنند، صدایشان تقریباً یکنواخت است. اما وقتی در باره کارهای مورد علاقه خود که موفقیت آمیز بوده  صحبت میکنند، آنرا با حرکت دستها و با صدا وهیجان بیشتری تعریف میکنند. به عنوان مثال، لوله کشی که ناچارأ و بدون علاقه، برای تامین هزینه های زندگی  لوله های شکسته را تعمیر میکند، چیزی برای تعریف ندارد. اما اگر او عاشق تعمیر کامپیوتر است، حتی اگر این حرفه او نباشد، با هیجان دراین باره صحبت خواهد کرد و بخود خواهد بالید که چقدر از کار کامپیوتری سر در میاورد. وقتی مردم در مورد کار مورد علاقه خود صحبت می کنند، صحبتشان با انرژی و هیجان همراه است.  در اینجاست که می توان فهمید توانایی های طبیعی آنها چیست.

وقتی داستان همه را شنیدید، نظر گروه را در باره هر کدام از افراد بشنوید، بطوریکه هر کس، از زبان بقیه بشنود که توانایی های طبیعی و روحانیشان چیست. آگاهی از توانایی های افراد گروه اولین قدم برای ساختن یک تیم نیرومند و پر حرارت است. قدم بعدی اینست که به هر کس کاری، هر چند کوچک،  فراخور توانایی های خدادادی آنها بسپارید. بعنوان مثال: از کسی که در نوشتن نمایشنامه های کوتاه استعداد و علاقه دارد بخواهید که نمایش های کوتاه بنویسد. و از افرادی که استعداد و علاقه بازی کردن این نمایشنامه ها را دارند بخواهید که آنرا بازی کنند. پس می توانید یک تیم نمایشی بسازید که بتواند نمایشهای زیبا و زیباتری برای گروه شما و حتی جماعت های بزرگ  بازی کند.

افرادی که بنوعی درکلیسا یا گروه خود خدمت میکنند بیشتر از دیگران که هیچ مسولیتی ندارند، به گروه یا کلیسای خود وفادار می مانند و با وقت و هدایای مالی خود از آن حمایت می کنند.  بنابراین، وقتی هر عضوی در کلیسا یا گروه شما بر حسب توانایی های خود خدمت و کمک بکند، آن کلیسا یا گروه موفق تر بوده، و سریع تر رشد می کند:

"خدا از روی لطف خود، به هر یک از ما نعمت و عطای خاصی بخشیده است تا وظایف خاصی را ا نجام دهیم. اگر خدا به شما نعمت نبوت کردن داده است، هر گاه که ایمانتان اجازه می دهد، نبوت کنید، یعنی پیغامهای خدا را به کلیسا اعلام نمایید. اگر نعمت شما، خدمت کردن به دیگران است، این کار را بطرز شایسته انجام دهید. اگر نعمت تعلیم دادن دارید، خوب تعلیم دهید. اگر واعظید، بکوشید تا موعظه هایتان مفید و موثر باشند. اگر نعمتتان کمک به دیگران از دارایی تان می باشند، با سخاوت این کار را انجام دهید. اگر خدا توانایی مدیریت عطا کرده است، این مسئولیت را جدی بگیرید. آنانی که این عطا را دارند که افسردگان را تسلی دهند، بگذار با رغبت و روحیه مسیحی، این خدمت را انجام دهند." رومیان 12: 6-8

پس بیایید ملکوت خداوند ما را با خدمت به یکدیگر و با یکدیگر گسترش دهیم.

برای ادامه، لطفأ روی "روح القدس" کلیک کنید.