تجربه ای تازه

زبان خود را انتخاب کنید

تجربه ای تازه

 

با مطالعه دقیق کتاب مقدس، درمی یابیم که در قرن های گذشته، روح القدس بر عده معدودی، آنهم بطور موقت، نازل می شد. اما عیسی مسیح، قبل از صعود به آسمان، بشاگردان در باره حضور روح القدس خود وعده داد و گفت:

"این پشتیبان و تسلی بخش همان روح پاک خداست که شما را  با تمام حقایق آشنا خواهد کرد،... چون او همیشه با شماست و در وجودتان خواهد بود."  یوحنا 17:14

در این آیه دو عبارت مختلف، «با شماست»  و «در شما خواهد بود» را می بینیم که اولی نشانگر این است که تمام ایمانداران، از لحظه ایمان به مسیح، روح القدس «با ما» همراه می شود. ولی عبارت دوم اشاره است به یک تجربه تازه، یعنی در آینده نزدیک، روح القدس بطور دائم «در ما» ساکن خواهد شد. از این رو عیسی از شاگردانش خواست تا در اورشلیم بمانند تا با روح القدس تعمید یابند:

"در یکی از این دیدارها بود که  به ایشان گفت: «از شهر اورشلیم بیرون نروید بلکه منتظر روح‌القدس باشید زیرا او همان هدیه ای است که پدرم وعده اش را داده و من نیز در باره اش با شما سخن گفتم. یحیی شما را با آب غسل تعمید داد ولی تا چند روز دیگر شما با روح‌القدس تعمید خواهید یافت.»" اعمال رسولان 1: 4-5

و هنگامی که روز پنطیکاست فرا رسید، عیسی به وعده خود عمل کرد و ایمانداران برای اولین بار، از روح القدس پر شدند:

«ناگهان صدایی شبیه صدای وزش باد در هوا پیچید و خانه را پر کرد. سپس چیزی شبیه زبانه های آتش بر سرشان شعله ور شد. آنگاه همه از روح‌القدس پر شدند و برای اولین بار شروع به سخن گفتن به زبانهایی کردند که با آنها آشنایی نداشتند، زیرا روح پاک خدا این قدرت را به ایشان داد.» اعمال رسولان 2: 2-4

وعده عیسی مسیح فقط برای شاگردان اولیه نبود، بلکه برای تمام کلیسا، که شامل همه ایمانداران یا پیروان عیسی مسیح است می باشد. این اتفاق تنها در آن زمان رخ نداد، بلکه در طول تاریخ تکرار شده است. همانطور که در اعمال رسولان 8: 14-17 و 44:10 و همچنین این روزها می بینیم، روح القدس بارها و بارها بر مسیحیان نازل شده و می شود. پولس رسول نیز فصل های 12 و 14 اولین نامه خود به قرنتیان را اختصاص بتعلیم مسیحیان اولیه در باره روح القدس کرده است.  در همان روز، یعنی روز پنطیکاست، پطرس رسول، خطاب به مردمی که دور آنها جمع شده بودند، این آیه را از کتاب یوئیل 28:2-29 نقل قول کرد:

"خدا از زبان او فرمود: «در روزهای آخر، تمام مردم را از روح خود پر خواهم ساخت تا پسران و دختران شما نبوت کنند و جوانان شما رویاها و پیران شما خوابها ببینند.»" اعمال رسولان 2: 17-18

تجربه پری از روح القدس فقط برای  یکبار نیست. همانطور که در اعمال رسولان 2:2-4، 8:4  و 31:4 نوشته شده است، همان ایمانداران، چندین بار از روح القدس پر شدند. آیات دیگر کتاب مقدس هم  ما را ترغیب می کند که پیوسته از او پرشویم:

"از مستی بپرهیزید زیرا مستی انسان را به راه های زشت می کشاند. در عوض از روح خدا پر شوید." افسسیان 18:5

حضور و تاثیر غیرقابل انکار روح القدس، در «هدایا» و «ثمره» او مشهود است. روح القدس، طبق تصمیم خود، به ایمانداران توانایی های ویژه ای می بخشد (اول قرنتیان 11:12). این توانایی ها را هدایای روح القدس می نامند.

ثمره روح القدس، مانند صبر، محبت و مهربانی، خصوصیاتی هستند که در اثر همکاری و پیروی از هدایتهای روح القدس ببار می آید. از اینرو، ثمره روح القدس نشاندهنده بلوغ روحانی  و ایثارگری ما است. در مقابل، هدایای روح القدس صرفاً بر اساس صلاحدید و پیشدانی روح القدس، و نه  ایثارگری ما، به ما عطا می شود. به عبارت دیگر، کسی که هدایای خارق العاده دریافت می کند، لزوماً از رشد روحانی بیشتری برخوردار نیست. شاید این از نظر انسانی قابل هضم نباشد، ولی  در فصلهای بعدی با مراجعه به آیات کتاب مقدس، این مطلب مهم را بیشتر بررسی خواهیم کرد.

سوالات:

الف) روح القدس به ما حکمت، قدرت و شجاعت می بخشد تا با هدف زندگی  و خدمت کنیم.

ب) روح القدس از روزی که صادقانه تصمیم می گیریم به عیسی اعتماد کنیم و از او پیروی کنیم، وارد زندگی ما می شود.


برای ادامه، لطفأ روی "ثمره روح القدس" کلیک کنید.

الف) صحیح! روح القدس ما را به زندگی جدید و شایسته هدایت می کند.

ب) صحیح! زندگی جدیدی ما با حضور روح القدس شروع می شود.