پایداری

زبان خود را انتخاب کنید

پایداری

 

سوالات سخت:

اگر کسی در آخرین لحظه سوال غیرمنتظره ولی مهمی را مطرح کرد، آن را به جلسه بعدی موکول کنید زیرا فرصت خواهید داشت تا تصمیم بگیرید که آیا طرح این مطلب برای گفتگوسازنده خواهد بود یا نه. اگر احساس کردید چنین مطلبی ممکن است بنا کننده نباشد، در طول هفته با آن شخص تماس بگیرید و صادقانه و بطور مختصر به او بگویید که تصمیم شما بر چه اساسی بوده است. اکثر مردم از اینکه پیشنهاد آنها را مورد مطالعه قرار داده و پیگیری کردید قدردانی خواهند کرد حتی اگر پاسخ نفع باشد.

 

انتقاد!

وقتی از شما در جمع انتقاد می کنند یا ازتصمیم شما ایراد می گیرند، سعی نکنید که او را سرکوب کنی، بلکه پایداری خود را حفظ کرده بپرسید که آیا راه بهتری دارید. سپس از او دعوت کنید در فرصت دیگری با شما صحبت کند تا این مسئله حل شود.

گاهگاهی ممکن است شما مورد انتقاد قرار بگیرید ویا چیزهایی بشنوید که شما را ناراحت کند. ولی به یاد داشته باشید که این یک فرصت عالی برای نشان دادن ویژگی های رهبری شماست. پس بدقت و تا باخر به انتقادات گوش بدهید و بآرامی و با محبت جواب بدهید. اغلب، در چنین مواردی مشکل دیگری در زیرنهفته است. پس لازم است از خداوند کمک بگیرید تا آنرا باز و برطرف کند. اگر به درستی با انتقادات روبرو شوید، متهم کنندگان خود را به دوستان وفادار تبدیل خواهید کرد!

 

همدردی:

افراد گروه خود را همانند خانواده خود خدمت کنید! وقتی کسی یک تجربه عاطفی و حساس در میان می گذارد، با دقت گوش کنید، همدردی کنید و برای او دعا کنید. همدردی صادقانه زخم های زیادی را التیام می بخشد.

برای ادامه، لطفأ روی "دعای در جمع" کلیک کنید.