شگفتی های زندگی

زبان خود را انتخاب کنید

شگفتی های زندگی

 

اکثر ما برای رسیدن به آرزوهایمان سخت کارو کوشش می کنیم. و وقتی به تمام یا بخشی از اهداف خود میرسیم، متوجه می شویم که حفظ آنها به تلاش بیشتری نیاز دارد. هیچ چیزی همانطور که هست نمی ماند و هیچ کس زندگی بی‌دردسر ندارد. هر چه بیشتر زندگی کنیم، آرزوی رسیدن به "زندگی همیشه شاد" سخت تر می شود. در اعماق درون ما آرزو میکنیم زنگی طولانی‌تری داشتیم، اما چقدر طولانی؟!

تفکر در باره زندگی بی پایان فقط یک آرزو یا تخیل نیست زیرا ابدیت در هسته وجود ما گذاشته شده است! ابدیت ممکن است برای برخی یک خیال به نظر برسد. بعضی از راه تعصب، ترس، و اجبار ممکن است اعتقاد به ابدیت داشته باشند، اما بسیاری در آزادی کامل، تجربه زندگی ابدی را شروع کرده اند. آیا این ادعا ها صحت دارند؟ پس بیایید شخصآ شگفتی های زندگی را تحقیق کنیم.

برای شروع فصل بعدی ، لطفأ روی "ملاقات با آفریدگار" کلیک کنید.