انواع گروهها

زبان خود را انتخاب کنید

انواع گروهها

 

هر گروه براساس احتاجات مشترک اعضاء گروه تشکیل می شود. به عنوان مثال، یک گروه ممکن است برای کمک به زوج های جوان باشد تا در باره مراقبت و رشد کودکانشان از همدیگر و از کتاب مقدس یاد بگیرند. گروهی دیگر ممکن است کتابی را با هم مطالعه کنند یا دور هم جمع شوند تا مثلأ روشهای جدید خوراک پزی را یا د بگیرند، باهم غذا بپزند، بخورند، و سپس با هم عبادت و دعا بکنند. گروهی دیگر ممکن است در یک زمین بسکتبال ملاقات کنند، با هم بازی کنند و سپس در یک قهوه‌خانه باهم دعا و عبادت کنند. بنابراین، صرف نظر از احتیاجات گروهی، هر گروهی زمانی را به عبادت و دعای جمعی اختصاص می دهد. بدین ترتیب وقتی از احتیاجات همدیگر بیشتر آگاه میشوند، بیشتر برای همدیگر با دلسوزی دعا میکنند و در فکر همدیگر خواهند بود.

برای شروع یک گروه، احتیاج است که 2 یا 3 نفر باهم همکاری کنند. برای اینکارتجربه یا آموزش قبلی مفید خواهد بود ولی بدون آن هم میتوان در طی زمان یاد گرفت.  گروه‌ها زمانی موفق خواهند بود که هرکدام از شرکت کنندگان قسمت کوچکی از مسئولیتها را بعهده بگیرند تا بار خدمت، تنها روی یک نفر نباشد.  اما در ابتدای تشکیل یک گروه، چون ممکن است افراد زیادی برای کمک نباشند، رهبر یا رهبران گروه مجبور خواهند بود به طور موقت تمام کارها را شخصأ انجام دهند.

علاوه بر این، هر گروهی ممکن است الویتها و احتیاجات متفاوتی داشته باشد. اما صرف نظر از نوع گروهها، هر گروه دو هدف اصلی دارد: 1) تقویت و حمایت از یکدیگر برای رشد ایمان اعضاء گروه، و 2) تشویق، تجهیز و حمایت یکدیگر برای بشارت انجیل  و درمیام گذاشتن داستان زندگیشان با دیگران.

برای ادامه، لطفأ روی "هدایت گفتگوها" کلیک کنید.