داستان من

زبان خود را انتخاب کنید

داستان من

 

داستان های کودکی ما آنقدر شیرین هستند که حتی در سنین بالاتر فراموش نمی کنیم. در آن دوران، مشتاقانه به این داستانها گوش می‌دادیم و تصور میکردیم که ما، قهرمان داستان یا شاهزاده خانم بودیم. اما وقتی بزرگ شدیم، علاقه و اولویت‌هایمان تغییر کرد.  چالش‌های روزمره، درگیری با مشکلات و مواجهه شدن با واقعیت‌ها، نحوه زندگی ما را تغییر داد. اخبارو داستانهای دروغین، غم انگیز، و دلسرد کننده جایگزین داستان های کودکی ما شد. جای تعجب نیست که دیگربه هر چیزی که می شنویم دلبستگی نداریم.

با تمام این احوال و در میان میلیون ها داستان، داستان عیسی مسیح همچنان گویاترین داستانی است که طی اعصار زنده مانده است، زیرا خود او زنده است و داستان او زندگی ها را دگرگون میسازد! او زندگی های ما را عوض کرد و اکنون داستان من و داستان تو بخشی از داستان او شده است! این داستان همیشه زنده است  وهرگزاصالت و اهمیت خود را از دست نمی دهد!

برای ادامه، لطفأ روی "قدرت دگرگونی" کلیک کنید.