آرامش کامل

زبان خود را انتخاب کنید

آرامش کامل

 

اگر تنها آرزوی ما انسان ها رسیدن به ثروت و قدرت می بود، چرا عده زیادی که به این آرزو رسیده اند هنوز احساس کمبود می کنند؟جوابش پرواضح است. آنچه همه ما احتیاج داریم، آرامش و امنیت کامل است! ما از آینده و از هر چیزی که در اختیار ما نیست می ترسیم. از این می ترسیم که  مبادا شغلمان  را از دست بدهیم، واگیر بیماری علاج ناپذیز شویم، مبادا دوستانی که داریم ما را ترک کنند، یا اسرار ما فاش  شود. هر چیز ناشناخته ما را می ترساند. ترس باعث می شود سخت تر کار کنیم و سریعتر بدویم تا موقعیت، قدرت و امنیت به دست آوریم. ولی هر چه بیشتر بدنبال شادی و آرامش می دویم، غم و اضطراب ما بیشتر می شود! اگر برای استراحت به تعطیلات میرویم، در آنجا نیز جایی برای استراحت پیدا نمی کنیم.

 ما تنها موقعی به صلح و آرامش کامل دست می یابیم که با پادشاه صلح و آرامش؛ عیسی مسیح آشنا شویم. تنها آن موقع ترسهای ما می ریزد و آرامش و شادی را می چشیم. و وقتی زمان آن برسد که این دنیا و زمان را ترک کنیم، کاملأ در آرامش الهی قرار خواهیم گرفت و تا جاودان سلطنت و زندگی خواهیم کرد.

"ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین، زحمت می کشید، نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد. یوغ مرا به دوش بکشید و بگذارید من شما را تعلمی دهم، چون من مهربان و فروتن هستم، و به جانهای شما راحتی خواهم بخشید."  متی 28:11-30

"از این امر پی می بریم که فرصتی برای استراحت و آرامش کامل، در محلی انتظار قوم خدا یعنی ما را می کشد؛ و مسیح قبلآ وارد این محل شده است. او اکنون در آنجاست و استراحت می کند، همانگونه که خدا بعد از آفرینش استراحت نمود. پس بیایید تا ما نیز نهایت تلاش و کوشش خود را بکنیم تا وارد آن محل و مکان آرامش خدا گردیم..." عبرانیان 9:4-11

برای ادامه، لطفأ روی "جاودانگی" کلیک کنید.