هدایای روح القدس

زبان خود را انتخاب کنید

هدایای  روح القدس

 

خداوند، از طریق روح القدس به ما هدایای منحصر به فرد و ویژه ای عطا کرده است تا قدرت داشته باشیم مژده نجات را با مردم  در میان بگذاریم و ملکوتش را گسترش دهیم. این توانایی های منحصر به فرد "هدایای روح القدس" خوانده می شوند.

"گرچه عطایایی که خدا به ما می بخشد گوناگون است، اما اصل و منشاء تمام آنها، روح القدس است.  با اینکه می توان خدا را از راه های مختلف خدمت کرد، اما همه همان خداوند را خدمت می کنیم. خدا یکی است، اما بصورت های مختلف در زندگی ما عمل می کند. او همان خداست که در همه ما و بوسیله ما که از آن او هستیم، کار می کند. در واقع روح القدس بوسیله هر یک از ما، قدرت خدا را جلوه گر می سازد، تا از این راه کلیسا را تقویت کند.  روح القدس به یک شخص عطای بیان حکمت می بخشد تا با ارائه راه حل های حکیمانه دیگران را یاری نماید؛ و به دیگری دانستن اسرار را عطا می کند. او به یکی ایمانی فوق العاده عطا می نماید، و به دیگری قدرت شفای بیماران را می بخشد. به بعضی قدرت انجام معجزات می دهد، به برخی دیگر عطای نبوت کردن. به یک نفر قدرت عطا می کند که تشخیص دهد چه عطایی از جانب روح خداست و چه عطایی از جانب او نیست. باز ممکن است به یک شخص این عطا را ببخشد که بتواند به هنگام دعا به زبانهایی که نیاموخته است ، سخن گوید، و به دیگری عطای ترجمه این زبانها را بدهد. اما تمام این عطایا از جانب یک روح، یعنی همان روح القدس است، و اوست که تصمیم می گیرد به هر کس چه عطایی ببخشد." اول قرنتیان 4:12-11

در خصوص ثمره روح القدس  و کاربرد آن، فرقه های مسیحی درک متفقی از ثمره روح القدس دارند. با این حال، کلیساها ممکن است تجربیات متفاوتی در تجلی هدایای او داشته باشند. اکثرأ، این تفاوت ها منحصر به عطای نبوت و عطای صحبت کردن به زبانهای نیاموخته می باشد که در اینجا مرور خواهیم کرد.

برای ادامه، لطفأ روی "زبانهای دیگر" کلیک کنید.