پرسش و پاسخ

زبان خود را انتخاب کنید

پرسش و پاسخ

 

خوشبختانه، منابع اینترنتی متعددی برای پاسخ به سوالات شما وجود دارد. به عنوان مثال، می توانید پاسخ سوالات خود را در gotquestions.org/farsi یا questions.org پیدا کنید.

بنابراین، ما فقط پاسخ رایج ترین سوالاتی که ممکن است بینندگانمان داشته باشند در اینجا ذکر می کنیم.

 

س: آیا کشورهای غربی مسیحی هستند؟

ج: مسیحیت بر اساس کشور، تقسیمات جغرافیایی، نژاد یا عضویت در یک گروه یا خانواده نیست. پیروی از عیسی مسیح یک تصمیم شخصی با انتخاب آزاد است.

 س: چگونه بفهمیم کتاب مقدس هنوز معتبر است؟

ج: کتاب مقدس تنها کتابی است که هزاران نسخه باستانی دارد که همگی پیام یکسانی دارند. عیسی گفت: «آسمان و زمین از بین خواهد رفت، اما کلام من تا ابد باقی خواهد ماند.»

س: آیا گناهان صغیره و کبیره وجود دارند؟

ج: خیر، هرگناهی روابط را از بین می برد و باعث درد و رنج می شود. گاهی تنها یک یا چند نفر از عواقب گناه صدمه می بینند و گاهی افراد زیادی. پروردگار ما هر گناهی را که اعتراف کنیم می بخشد، صرف نظر از اینکه آن را کوچک یا مهم بدانیم. 

س: آیا همه افراد خوب به بهشت ​​خواهند رفت؟

ج: در نظر خدا فقط کسانی در بهشت ​​جایی دارند که توبه کرده، عیسی مسیح را به عنوان پروردگار خود پذیرفته، و زندگی سالمی را با نیروی روح القدس شروع کرده باشند. کارهای خوب ما نمی تواند ما را شخص خوبی بسازد. ما فقط به فیض خدا نجات یافته و خوب شمرده می شویم. اگرچه ممکن است برخی از مردم پس از اعتراف به عیسی به عنوان پروردگار خود، عمر بسیار کوتاهی داشته باشند، اما خداوند هنوز آنها را خوب می شمارد. دزدی که روی صلیب بود، در آخرین لحظه به عیسی ایمان آورد و وارد بهشت ​​شد! 

س: چگونه بفهمیم که نجات یافته ایم؟

ج: بسیاری می خواهند باور کنند که رستگاری آنها بر اساس کاری است که انجام می دهند یا چقدر خوب هستند، اما این به حساب نمی آید! ما فقط به فیض خدا نجات یافته ایم. صرف نظر از اینکه مردم چه فکر می کنند یا چه احساسی داریم، کتاب مقدس این اطمینان را بما می دهد که نجات یافته ایم. بنابراین، باید از روح القدس بخواهیم که زندگی ما را دائمآ تغییر دهد تا میوه های شیرین تولید کنیم.