شگفتی‏ های آفرینش

زبان خود را انتخاب کنید

شگفتی های آفرینش

 

آفریننده‌ ما مشتاق است ببیند که ما از هوش و مغزی که به ما داده است کمک گرفته و  قوانین علمی و فیزیکی این جهان، و حتی فراتر از آن را کشف کنیم و مهمتر از همه، او را بشناسیم. ما ممکن است چیزهای زیادی در مورد این جهان یاد گرفته یا در باره شگفتی های آفرینش شنیده باشیم، اما آنچه واقعاً جوابگوی کنجکاوی ما ست، شناخت خالق زندگی می باشد.

 ما اکثر چیزهای علمی را از طریق مشاهده یاد میگیریم ولی چقدر مشاهدات ما صحیح است؟ حتی دانشمندان در مورد چیزهایی که با هم مشاهده کرده‌اند توافق نظر ندارند چون مشاهداتشان محدود و خالی از اشتباه نیست. ما هنوز نمی دانیم چطور این جهان با اینهمه عظمت ساخته شد. ولی تعجب ما تنها از آفرینش نیست بلکه از زیبایی، هماهنگی و اسرار آفرینش است که ما را به شگفتی وا می دارد.

پس هدف از این خلقت هوشمندانه چیست؟ چرا ساختار بدن ما اینقدر پیچیده است؟ چرا هزاران سال طول کشید تا به وجود ژن ها و عملکرد آنها پی ببریم؟ امروز، ما چقدر می دانیم و چقدر چیزهای دیگر هست که از آن خبری نداریم؟ چه کسی می تواند بسوالات ما جواب بدهد؟

اما در بین تمام شگفتی ها و اسرار آفرینش، واقعآ این هنوز یک معما است که ما چگونه می توانیم استدلال بکنیم، مسائل پیچیده را درک کنیم، و با مردمی که دررنج و  بدبختی هستند همدردی کنیم! ممکن است هزاران نظریه و مدل در مورد اینکه چگونه این خلقت بوجود آمد، ارائه شده باشد،  اما هیچ کدام به این سوال عمیق و اساسی پاسخ نمی دهد که هدف آفرینش چیست؟

پس با هم بکاوش اینکه در بدو آفرینش چه گفتگوهایی صورت گرفت و چه اتفاقاتی افتاد بپردازیم.

 برای ادامه لطفأ روی "اوج آفرینش" کلیک کنید.

سوالات:

الف. همه دانشمندان در مورد تمام موضوعات علمی صد در صد اتفاق نظر دارند.

ب- خالق ما علم و قوانین علمی را آفرید. پس هر چه بیشتر درباره آفرینش بدانیم، معلومات ما بیشتر می شود.

 

الف. اشتباه. دانشمندان درتمام موارد و درهمه چیز حتی در چیزهایی که با هم مشاهده می کنند توافق کامل ندارند.

ب. اشتباه. وقتی خلقت را صادقانه کاوش کنیم، خالق خودمان را بیشتر خواهیم شناخت.