آغازی نو

زبان خود را انتخاب کنید

آغازی نو

 

اشتباهات اجتناب ناپذیر هستند، اما چگونه می توان از آنها درس گرفت؟ و مهمتر از همه، چطور می توان از سر نو شروع کرد؟ آیا می توان زمان را برگرداند؟ آیا دراین جهان چیزی هست که بتواند زندگی های ما را برگرداند تا ازنو شروع کنیم؟ فرصتهای از دست رفته و خطایای ما، باری سنگین از گناه روی ما گذاشته و خلأیی در روح ما باز کرده است. ما احتیاج به آغاز نو داریم، اما بجای آن، ناآگاهانه زندگی خود را با چیزها و تجربیات جدید پر می کنیم. پس می شتابیم تا چیزهای تازه مثل تلفن دستی نو و ماشین نو بخریم و لااقل برای لحظاتی احساس خوبی بکنیم. پس برای این رضایت موقت، مشغول جستجو، تصاحب، و لذت بردن ازاشیای با ارزش وسفرهای منحصر به فرد و پرقیمت می شویم.

اگر آنچیزی که در جستجوی آن هستیم در جایی پنهان بود، چقدرحاضر بودیم که وقت و سرمایه خود را برای کاوش در جهان بگذاریم؟ ولی آیا این کار برای ما فرصتی می آفرید تا آغازی نو داشته باشیم؟ باید اذعان کرد که اطلاعات ما از این جهان و زیبایی های پنهان آن بسیار محدود است. پس بیایید باهم بکاوش این جهان برویم!

 برای ادامه، لطفأ روی "کیهان باشکوه" کلیک کنید!