محبت بی انتها

زبان خود را انتخاب کنید

محبت بی انتها

 

شکی نیست که هر روز که می گذرد، بیشتر و بهتر عمق محبت خداوند را درک می کنیم، با این وجود، تا روزی که  وارد ابدیت شویم، نمی توانیم تمام چیزهایی را که خداوند برای ما انجام داده و می دهد ببینیم. اما در ابدیت، چشمهای  ما بروشنی خواهد دید، ذهن ما باز خواهد شد، و بواقعیت های زیبا پی خواهیم برد؛ آن موقع متوجه خواهیم شد که علیرغم قضاوتهای نادرست، تهمت ها، و انتظارات نابجای ما، خداوند دائمأ در فکر ما بود و از محبت کردن ما هرگز باز نایستاده است. با دیدن عظمت محبت بی انتهای او، قلبهایمان با چنان قدردانی و پرستشی پر خواهد شد که به زانو افتاده فریاد خواهیم زد؛ ای پدر، دوستت دارم!

برای ادامه، لطفأ روی "آرامش حقیقی" کلیک کنید.