کیهان پرشکوه

زبان خود را انتخاب کنید

کیهان پرشکوه

 

نصف روز در جاده شنی رانندگی کردیم تا به روستایی رسیدیم که عمه ام آنجا زندگی می کرد. این اولین تجربه من ازیک روستا بود. وقتی عصر شد، شام سبکی خوردیم و تا پاسی از شب با هم گپ زدیم. بعد از شام، قبل ازخواب برای هوای تازه بیرون آمدم و آنچه را که دیدم مرا مبهوت کرد! در آسمان بمراتب ستاره های بیشتر، روشنتر و نزدیکتردیده می شدند. گویی فاصله آنها فقط چند صد متر دورتر بودند! چقدر زیبا! داشتم فراموش می کردم نفس بکشم! احساس می کردم کائنات پایین آمده اند تا با من صحبت بکنند! تجربه دیدن چنین کیهان باشکوه و زیبا فراموش نکردنی بود!

تماشای این خلقت باشکوه، هم هیجان انگیز و هم آرامش بخش است. آیا هرگزهنگام تماشای ستارگان، کهکشان های وسیع، احساس حضور عجیبی کرده اید؟! ممکن است ازخود بپرسید که آیا چیزی فرای آنچه می بینیم وجود دارد، چیزی نامرئی، قدرتمند و سرزنده؟! آیا روزی خواهد آمد که بتوانیم بدون ترس آفریننده این همه عجایب را از نزدیک ببینیم و بشناسیم؟

اما چرا باید در فکر ایجاد دوستی با افراد نا مریی باشیم؟! حقیقت از اینجا شروع می شود که ما موقعی احساس خوشبختی می کنیم که در جامعه روابط دوستانه و خوبی داشته و از یکدیگر قدردانی کنیم.  ما دوست داریم مردم ما را بشناسند که چه کسی هستیم و چه کارهایی می توانیم بکنیم، و مورد توجه و قدردانی آنها قرار بگیریم. چونکه مفهوم، معنا و ارزش زندگی در روابط ما با همدیگر است. ما برای زندگی در یک جامعه و لذت بردن از زندگی مشترک به دنیا آمده ایم. اما گاهی اوقات، حتی زمانی که در کنار دوستان نزدیک خود هستیم، ممکن است احساس بکنیم که ناچیز یا تنها هستیم. و از همه بدتر، وقتی روابط ما با یکی از دوستان خوب از بین می رود، گویا هدف خود را از زندگی از دست داده ایم.

شهرت و ثروت باعث ایجاد روابط پایدار نمی شود. برعکس، بسیاری از افراد ثروتمند وموفق احساس پوچی و بدبختی می کنند! پس برای فرار از این حالت، یا برای پر کردن این خلأ، بدنبال یک صمیمیت، امنیت، و دوستی واقعی و صمیمی با یک نفرچه واقعی یا حتی خیالی هستیم، افرادی که ما را درک بکنند و به ما اهمیت بدهند!

این احساس پوچی تا زمانی ادامه خواهد داشت که نهایتآ متوجه بشویم که ما فقط گوشت و استخوان نیستیم که از مادرها و پدرها بدنیا آمده‌ایم، بلکه از خالقی ساخته شده‌ایم که جهان‌های مرئی و نامرئی را ساخته است! او یک وجود ابدی و نامرئی را درهر کدام از ما دمیده است! از این رو انسان ها همواره در جستجوی منشأ، هدف و معنای زندگی بوده اند. روح ما مانند یک فرزند یتیم، بی وقفه و با عطش بسیار در جستجوی حقیقت میگردد. اما چگونه می توانیم با خالق نامرئی و اسرارآمیز خود روبرو شویم؟

هر کسی در مورد راز خلقت ایده ای متفاوت دارد! حتی نظرات شخصی رهبران مذهبی، دانشمندان، روانشناسان و غیره، با نظرات گروه خودشان نمی سازد. گرچه دنیایی از اطلاعات نادرست ممکن است دید و درک ما را کور کرده باشد، خالق ما هرگزاز تلاش برای نشان دادن سیرت و قلب خود بما باز نمی‌ایستد. ما هرچند ممکن است تصوراتی در مورد خالقمان داشته باشیم، اما وقتی شخصاً با اوآشنا شویم، ازشادی و تعجب دهان ما باز خواهد ماند!

برای ادامه لطفأ روی "خالق هوشمند" کلیک کنید.

سوالات (درست یا غلط):

الف- ما معنی زندگی را در روابط تجربه می کنیم.

ب- ما موجودات ابدی هست.

 

الف. صحیح! زندگی بدون روابط دوستانه معنا و هدفی نخواهد داشت

ب. صحیح! ما از خالقی متولد شده ایم که ابدی‌است