کمال روحانی

زبان خود را انتخاب کنید

کمال روحانی

 

خدا افراد خاصی را برای رهبری کلیسا انتخاب می کند، افرادی که بطرف کمال روحانی گام بر می دارند و قدرت تشخیص دارند تا آموزه ها و اعمال نادرست را که در طول تاریخ بکلیسا هجوم آورده است، رد کرده تعلیم صحیح را حفظ کنند. همانطور که عیسی مسیح گفت:

"از پیامبران دروغین برحذر باشید که در لباس میش نزد شما می آیند، ولی در باطن گرگهای درنده می باشند." متی 15:7

پولس رسول نیز در اعمال رسولان 29:20 ایمانداران  را آگاهانید که از میان آنها کسانی همچون گرگهای درنده با ا نگیزه های خودخواهانه و پلید که به کسی رحم نمی کنند برخواهند خواست تا  کلیسا را با تعلیمات دروغین مورد حمله قرار دهند.  ولی عجیب است که روح القدس در بعضی موارد مانع آنها نخواهد شد. اینها افرادی هستند که از روح القدس اطاعت نمی کنند.  جای تآسف است که چنین افرادی بودند و خواهند بود که از هدایای روح سوء استفاده کرده، ولی به روح اجازه نمی دهند زندگیشان را عوض کند.

پس با این تفاصیل، از کجا می توان گفت کسی که دارای عطایای روحانی، مثل معجزات و شفاهای الهی است، هم در ظاهر و هم در باطن، یک زندگی خداپسندانه ای دارد؟ پاسخ این سوال ساده است. عیسی مسیح در آیه زیر به ما آموخت که از طرز رفتار و زندگی مردم، و با توجه به ثمره زندگی آنها، می توان تشخیص داد که آنها چه نوع افرادی هستند:

"اگر درخت خوب باشد، میوه اش نیز خوب خواهد بود، و اگر بد باشد، میوه اش نیز بد خواهد بود."  لوقا 43:6

 "همانطور که درخت را از میوه اش می شناسند، ایشان را نیز می توان از اعمالشان شناخت. شما یقینآ فرق درخت انگور و خار بیابان، و فرق انجیر و بوته خار را می دانید." متی 16:7

"اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت کند، این ثمرات را در زندگی ما بوجود خواهد آورد: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری." غلاطیان 22:5

هدایای روح القدس برای بنا و تقویت ایمانداران است تا با دلسوزی، مژده نجات  را با دیگران در میان بگذاریم. اما اگر از این هدایای سوء استفاده کنیم وآنرا بجای کمک به دیگران، برای منافع شخصی بکار ببریم، عواقب هولناک بدنبال خواهد داشت:

"گمان نکنید هر که خود را موئمن نشان دهد، به بهشت خواهد رفت. ممکن است عده ای حتی مرا خداوند خطاب کنند، اما به حضور خدا راه نیابند.  فقط آنانی می توانند به حضور خدا برسند که اراده پدر آسمانی مرا بجا آورند. در روز قیامت بسیاری نزد من آمده، خواهند گفت: خداوندا، خداوندا، ما پیغام تو را به مردم دادیم و با ذکر نام تو، ارواح ناپاک را از وجود افراد کردیم و معجزات بزرگ دیگر انجام دادیم. ولی من جواب خواهم داد: من اصلأ شما را نمی شناسم، از من دور شوید ای بدکاران."  متی 21:7-23

زندگی شائول، که اولین پادشاه قوم اسرائیل بود، یک نمونه بارز از شخصی است که با انگیزه های نادرست خدا را خدمت می کرد. شائول بارها از اطاعت خدا نافرمانی کرد و در نتیجه در معرض یک روح پلید قرار گرفت. با این حال، هنگامی که او از دره ای که پیامبران خدا در آن نبوت می کردند عبور می کرد ، با اینکه او به دنبال کشتن داوود نبی بود، روح القدس بر او نازل شد و نبوت کرد!

"ولی شائول دوباره سربازان را فرستاد تا او را با رختخوابش بیاورند تا او را بکشند. وقتی سربازان آمدند تا داود را ببرند، دیدند بجای داود یک مجسمه در رختخواب است! ... اما در بین راه نایوت، روح خدا بر شائول آمد و او نیز تا نایوت نبوت کرد! او جامه خود را چاک زده، تمام آنروز تا شب برهنه افتاد و در حضور سموئیل نبوت می کرد. وقتی مردم این را شنیدند گفتند: آیا شائول هم نبی شده است؟" 1 سموئیل 24،23،15:19

پس جنگ ما با قدرت های روحانی و نامریی است، نه با انسانها (افسسیان 12:6).  برای همین باید در قضاوت عجله نکرد چون گاهی اوقات، بعضی از ایماندارن جدید ممکن است مشکوک بنظر برسند و مانند افرادی که انگیزه های پنهانی دارند، رفتار کنند. بنابراین عیسی به ما هشدار داد و به ما دستور داد که آگاه باشیم و عاقلانه عمل کنیم:

"عیسی مَثَل دیگری به این شرح برای ایشان آورد: آنچه در ملکوت خداوند روی می دهد، مانند ماجرای آن شخصی است که در مزرعه خود تخم خوب کاشته بود. یک شب وقتی او خوابیده بود، دشمن او آمد و لابلای تخم گندم، علف هرز کاشت و رفت. وقتی گندم رشد کرد و خوشه داد، علف هرز هم با آن بالا آمد. کارگران او آمدند و به او خبر دادند که: آقا، این مزرعه که شما تخم خوب در آن کاشتید، پر از علف هرز شده است. جواب داد: این کار دشمن است. گفتند: می خواهید برویم علف های هرز را ازخاک بیرون بکشیم؟ جواب داد: نه! نه! این کار را نکنید. ممکن است هنگام در آوردن آنها، گندمها نیز از ریشه در بیایند. بگذارید تا وقت درو، هر دو با هم رشد کنند. آنگاه به دروگرها خواهم گفت علف هرز را دسته کنند و بسوزانند و گندم را در انبار ذخیره نمایند."  متی 24:13-30

کتاب مقدس، زندگی بسیاری از افراد خوب و بد را ثبت کرده است. به عنوان مثال، فصل 31 کتاب اعداد، زندگی مردی حریص به نام بلعام را شرح می دهد. او یک پیامبری دروغین بود که از فرمان خدا سرپیچی می کرد. با این حال، خدا به او یک ماموربت خطیر سپرد و چندین بار فرصت داد تا زندگی خود را اصلاح کند، ولی متآسفانه او براه پلید خود ادامه داد و با شمشیر کشته شد.

نتیجه:

هر کدام از ما این افتخار و مسئولیت را داریم تا یکدیگر را بنا و تقویت کرده، و با یک شخصیت فداکارانه مسیحی، صمیمانه خدمت ‌کنیم. کتاب مقدس در اول قرنتیان باب 12 ما را ترغیب می کند تا به بهترین نحو، هدایای روحانی را بکار ببریم. اگر سمت  و مسئولیت رهبری داریم، می بایست سایر ایماندارن را تشویق کنیم و برای آنها فرصت هایی فراهم سازیم تا آنها هم، همراه ما، و برای جلال خدا، هدایهای خود را بکار گیرند.

برای ادامه لطفأ روی "محبت خداگونه" کلیک کنید. 

سوالات:

الف) روح القدس، به تنهایی و بر حسب صلاحدید خود،  تصمیم می گیرد هدایای  روحانی را بین ایماندارن تقسیم کند.

ب) فقط کسانی که به زبان های ناشناخته صحبت می کنند، از روح القدس پر شده و تولد تازه دارند.

ج) اجبارهمه ایمانداران به صحبت به زبان های ناشناخته،  به کلیسا آسیب می رساند.

د) انبیا، حقیقت یا اسرار گذشته یا حال را آشکار ساخته، حوادث آینده را پیشگویی می کنند، و یا از جانب خداوند پیام جدیدی می آورند.

الف) صحیح! اول قرنتیان 11:12 این مطلب را کاملاً توضیح می دهد.

ب) اشتباه: کسانی که با روح القدس پر شده اند لزومآ به زبان های نیاموخته صحبت نمی کنند. بلکه ثمره روح القدس یا تغییر در شیوه زندگی افراد، گواه بر پری آنها از روح القدس است.

ج) صحیح! هر نوع فشار و تحمیل بر مسیحیانی که هدیه صحبت به زبانها را ندارند، به کلیسا آسیب می رساند.

د) صحیح! هدیه نبوت، حقیقت یا اسرار را آشکار می کند و در نتیجه  باعث تشویق ایماندارن می شود.