هدف آفرینش

زبان خود را انتخاب کنید

هدف آفرینش

 

وقتی همه چیز بخوبی پیش می رود و افتاب بر ما می درخشد، زندگی لذت بخش بنظر می رسد. اما وقتی زندگی ما دچار تلاطم می شود وغم جای خوشی را می گیرد، بفکر فرو می رویم و از خود می پرسیم که آیا در زیستن هست هدفی هست؟ هدف این آفرینش شکوه مند چیست؟ چه هدفی این زندگی موقت یا زندگی ابدی می تواند داشته باشد؟

اما اگر این دنیای فانی که امروز می بینیم، آبشارها، جنگل ها، کوه ها و آسمان های زیبا، اینقدر باشکوه است، آیا دنیای جاودان شکوهمندتر نمی باشد؟! بهشت تنها مکانی با مردم نیست، بلکه مملو از شگفتی‌ها، زیبایی، موسیقی و هیجانی است که نه چشمی ندیده و نه گوشی شنیده است. 

"این همان چیزی است که در کتب مقدّس آمده، که می‌ فرماید: «خدا برای دوستداران خود، چیزهایی فراهم نموده که هیچ انسانی هرگز ندیده، نشنیده و به فکرش نیز خطور نکرده است.»" 1 قرنتیان 9:2 

خوشبختانه کتاب مقدس در این باره ساکت نیست، بلکه هر جمله آن که به ابدیت اشاره می کند، بیانگر یکی از اسرار آن است. از متن همین آیات است که مفهوم و هدف آفرینش آشکار می شود. ما این حقیقت را از اولین صفحه گرفته تا آخرین صفحه کتاب کتاب مقدس می بینیم و می خوانیم که خدا ما را به صورت و شباهت خود، و با اراده آزاد آفرید تا ما با انتخاب خود، وارد ملکوت خداوند شده، همچون وارثین ملکوت، با او و برا ی همیشه زندگی و سلطنت  کنیم!

"از تخت، صدایی بلند شنیدم که می گفت: «خوب نگاه کن، خانه خدا از این پس در میان انسانها خواهد بود. از این پس خدا با ایشان زندگی خواهد کرد وایشان خلق های خدا خواهند شد. بلی، خود خدا با ایشان خواهد بود. خدا تمام اشکها را از چشمان آنها پاک خواهد ساخت. دیگر نه مرگی خواهد بود و نه غمی، نه ناله ای و نه دردی، زیرا تمام اینها متعلق به دنیای پیشین بود که از بین رفت.»" مکاشفه 4،3:21

"«آنگاه بعنوان پادشاه، به کسانی که در طرف راست منند خواهم گفت: بیایید ای عزیزان پدرم! بیایید تا شما را در برکات ملکوت خدا سهیم گردانم، برکاتی که از آغاز آفرینش دنیا برای شما آماده شده بود.»" متی 34:25

"در آنجا دیگر شب وجود نخواهد داشت. احتیاجی هم به خورشید و چراغ نخواهد بود، چون خداوند بزرگ نور ایشان خواهد بود و ایشان تا ابد سلطنت خواهند کرد." مکاشفه 5:22

اما خداوند صبر می کند تا همه این فرصت را داشته باشند که به مسیح بپیوندند. برای همین وقتی حتی یک نفر با توبه رو بخدا می آورد، تمامی فرشتگان خدا شاد می شوند.

"بهمین صورت، با توبه یک گناهکار گمراه و بازگشت او بسوی خدا، در آسمان شادی بیشتری رخ می دهد... »"  لوقا 7:15

برای ادامه، لطفأ روی "محبت بی انتها" کلیک کنید.