دعای در جمع

زبان خود را انتخاب کنید

دعای در جمع

 

دعاهای خصوصی و دعاهای درجمع باید جزء ضروریات زندگی ما بشود. ما برای هر چیزی که بخواهیم میتوانیم در تنهایی و بدون محدودیت وقت دعا کنیم. اما در جمع، باید وقت را در نظر داشت، دعاهای کوتاه کرد، و با دعای دیگران همصدا شد. بنابراین، پسندیده است که برای چیزهایی دعا کنیم که مربوط به گروه است. پس وقتی یک نفر دعا میکند، بقیه با او متحد شده در دل خود یا با صدای ملایم آمین میگوییم. دعای در جمع مثل این است که یک نفر به نمایندگی از طرف بقیه، از خداوند چیزی تقاضا بکند.

به افراد گروه یاد بدهید تا دعاهای کوتاه، که معمولاً کمتر از سه دقیقه است بکنند تا همه فرصت داشته باشند در دعا شرکت کنند. بعد از اینکه تقریبأ همه یکبار دعا کردند، هر کسی میتواند برای بار دوم یا سوم دعا بکند. دعا کردن در جمع، به ایمانداران جدید کمک می کند یاد بگیرند چگونه دعا کنند. بنابرین برای کمک به افرادی که برای دفعه اول می خواهند در جمع دعا کنند، فقط چند کلمه کوتاه یا یک جمله مختصر دعا کنید تا برای آنها آسان باشد از شما سرمشق بگیرند.

ممکن است در برخی کلیساها عادت باشد که  دستهای همدیگر را بگیرند و دعا کنند. هرچند این طرز دعا بسیار زییاست، با این حال، باید در نظر داشت که افراد جدید ممکن است به دلایل مختلفی راحت نباشند دست کسی را در دعا بگیرند. در نهایت، بخود عادت دهید که در عبادات روزانه برای اعضای گروه خود باسم دعا کنید.

برای ادامه، لطفأ روی "سنگهای بنا" کلیک کنید.