راز کتابمقدس

زبان خود را انتخاب کنید

راز کتابمقدس

 

رشد روحانی مستلزم مرور زمان می باشد. پس لازم است که بطور مرتب، با خالق خود وقت ملاقات داشته، با او صحبت کنیم و از او یاد بگیریم. اما مهمتر از همه این است که آنچه را که آموخته ایم بکار بگیریم. وقتی دعا میکنیم، با خداوند صحبت می کنیم. او پدر وفادار، مهربان و دلسوز ماست که همیشه در دسترس و مشتاق شنیدن صدای ماست. او بچندین نفر از انبیا و شاگردان عیسی مسیح الهام بخشید تا در باره محبت و شیوه زندگی خداپسندانه بنویسند. ما صدای خالق خود را با خواندن این الهام ها که مجموعآ در یک کتاب به نام "کتاب مقدس" جمع آوری شده است، می شنویم.

خواندن کتاب مقدس و تعمق در آن ذهن ما را باز، دید ما را گسترده، و حکمت آسمانی می بخشد  تا زندگی موفقی داشته باشیم. اگرچه کتاب مقدس یک کتاب اسراراست، خالق ما، فهم و ذهن کسانی را که صادقانه برای یافتن حقیقت و درک کتاب مقدس جستجو می‌کنند، باز می کند! مسیح گفت:

"خدا به شما این اجازه را عطا فرموده  تا اسرار ملکوتش را درک نمایید. ولی برای آنانی که از من پیروی نمی کنند، باید همه چیزها را به صورت معما و مثل بیان کرد."

"آنگاه ذهنشان را باز کرد تا همه پیشگویی های کتاب آسمانی را درک کنند."

شاگردان و پیروان عیسی آنچه را که طی روزها و سالها از او مشاهده کرده، شینده، و یاد گرفته بودند، بدیگران تعلیم می دادند. خدا به آنها الهام بخشید تا زندگی و تعالیم مسیح را دقیقاً بنویسند تا مردم شهرها و کشورهای دور نیز بتوانند این بشارت را بشنوند.

کلمه "کتاب مقدس" به معنای "مجموعه کتاب ها" است، چون کتاب مقدس مجموعه ای از شصت و شش کتاب یا نامه است. 39 کتاب از این کتابها قبل از تولد عیسی مسیح، و بیست و هفت کتاب، پس از صعود او به آسمان نوشته شده اند. مجموع سی و نه کتاب "عهد عتیق" نامیده می شود زیرا در مورد فرمان و عهد بین خدا و مردم قبل از تولد مسیح است. و بقیه که بیست و هفت کتاب است، «عهد جدید» خوانده می شود که درباره عهد جدید بین خدا و ایمانداران عیسی مسیح است. این کتاب ها نامه هایی هستند خطاب به رهبران اقوام، رهبران مسیحی، و مردمی مثل من و تو!

خداوند به عده ای با پیشینه‌های مختلف الهام بخشید تا کتاب‌های کتاب مقدس را بنویسند. هر کتاب نامه ای است از خالق هستی به قوم و فرزندان او. خداوند قرن ها این کتاب ها را همانطور که عیسی مسیح گفت ازهر گزندی محافظت کرده است:

 «آسمان و زمین از بین خواهد رفت، اما سخنان من هرگز از بین نخواهد رفت.»

برای اینکه بتوان کتاب مقدس را به آسانی خواند، هر کتاب به فصل ها و آیات تقسیم شده است. به عنوان مثال، برای ارجاع به آیه پنجم از فصل دوم انجیل لوقا، مینویسیم "لوقا 5:2". برخی از شاگردان عیسی مسیح چندین نامه به اهالی همان شهر نوشتند. به عنوان مثال، "2 پطرس 3: 5" اشاره  است به نامه دوم پطرس، فصل 3، آیه 5. مثال دیگر، "لوقا 2: 9-5" اشاره است به انجیل لوقا، فصل 2، آیات 5 تا 9.

اکنون که معنی این نشانه‌ها را می‌دانیدم، هر وقت که لازم شد از کتاب مقدس نقل قول کنم از این نشانه ها استفاده خواهم کرد. در بعضی از زبانها مخصوصأ انگلیسی، کتاب مقدس به سبکهای زیادی ترجمه شده است. پس وقتی به آیه ایی اشاره میشود، همراه آن، سبک ترجمه هم باختصارقید میشود. بطور مثال، اگرآیه ای از ترجمه“New International Translation”  باشد، بعد از محل آیه، اختصار (NIV) نیز مشاهده میشود. در این سفر که باهم داریم، همه جا از سبک "ترجمه تفسیری" کتاب مقدس فارسی کمک خواهیم گرفت، بدون اینکه احتیاج باشد سبک ترجمه را هم قید کنیم.

خواندن روزانه کتاب مقدس برای رشد و توانایی روحانی ما ضروری است. چون یاد می گیریم چگونه یک زندگی شایسته و خداپسندانه داشته باشیم، زندگی ای که باعث برکت جامعه ما می شود:

"در واقع تمام قسمت های کتاب مقدس را خدا الهام فرموده است. از این جهت برای ما بسیار مفید می باشد، زیرا کارهای راست را به ما می آموزد، اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار می دهد و اصلاح می کند، و ما را بسوی زندگی خداپسندانه هدایت می نماید. خدا بوسیله کلامش ما را از هر جهت آماده و مجهز می سازد تا به همه نیکی نماییم." دوم تیموتائوس 16:3-17

 

کتاب مقدس به زبانهای زیادی  ترجمه شده است، اما همه آنها دقیقأ همان پیام را میآورند. امروزه از طریق اینترنت می توان ترجمه های مختلف را با هم مقایسه کرد و سبک یا ترجمه ای را خواند یا خریداری کرد که بیشترمورد پسند است. biblegateway.com برای خوانندگان بزبان انگلیسی، و www.bible.com/bible/1619/GEN.1.PCB برای خوانندگان بزبان فارسی، بطور رایگان در دسترس می باشد و میتوان ترجمه ها و سبک های مختلف را مقایسه کرد. برخی از ترجمه ها مثل Life Application Bible برای مطالعه شخصی خیلی مفید هستند چون بخش های ویژه ای دارند که هر آیه را  کاملأ توضیح می دهند. از kalameh.com  میتوان کتاب مقدس فارسی و کتابهای دیگر فارسی خریداری کرد.

هدف از خواندن کتاب مقدس صرفـآ برای ازدیاد معلومات نیست. بلکه لازم است درحین خواندن، گاهی مکث بکنیم، در باره آن فکر کنیم، و اجازه بدهیم آیات آن با ما صحبت کند. اکثر ایمانداران برای حفظ آیه ای که خیلی دوست دارند، با یک مداد رنگی زیر آن خط میکشند. برای خواندن کتاب مقدس روشهای زیادی وجود دارد. برای شروع، میتوان از ابتدای عهد جدید که انجیل متی است شروع کرد و تا پایان کتاب مقدس ادامه داد. سپس پس از پایان خواندن عهد جدید شروع به خواندن ازعهد عتیق کرد.

برای ادامه، لطفأ روی "او میشنود" کلیک کنید.

سوالات:

الف) ما کتاب مقدس را به عنوان یک آیین مذهبی می خوانیم.

ب) نویسندگان کتابهای کتاب مقدس، همه  توسط خدا الهام و هدایت شده اند.

 

الف) اشتباه: وقتی ما کتاب مقدس را می خوانیم، فرصت می دهیم که آیات آن با ما صحبت کند تا اراده نیکوی خدا را درک کنیم.

ب) صحیح!: نویسندگان کتاب‌های کتاب مقدس دقیقأ آنطور که خدا به آنها الهام کرده بود، نوشتند.