احیاء آزادی

زبان خود را انتخاب کنید

احیاء آزادی

 

 «کلمه خدا»، که این هستی را به وجود آورد، بدن انسانی بخود گرفت، مانند یک انسان متولد شد، و در میان ما زندگی کرد تا با ما دوست شود و محبت حقیقی والهی را بما نشان دهد. یوحنای رسول در این باره اینطور می نویسد:

"«کلمه خدا» انسان شد و بر روی این زمین و در بین ما زندگی کرد. او لبریز از محبت و بخشش و راستی بود. ما بزرگی و شکوه او رابه چشم خود  دیدیم، بزرگی و شکوه فرزند بی نظیر پدر آسمانی ما، خدا. ... کسی هرگز خدا را ندیده است؛ اما عیسی، فرزند یگانه خدا، او را دیده است زیرا همواره همراه پدر خود، خدا می باشد. او هر آنچه را که ما باید در باره خدا بدانیم، به ما گفته است."

و از نوشته های دیگر یوحنا بیشتر در باره این خبر خوش یاد می گیریم که با ایمان به او، آزادی ما احیا شده و فرزندان خدا می شویم:

"امّا او به تمام کسانی که به او ایمان آوردند، این حق را داد که فرزندان خدا گردند؛ بلی، فقط کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند.  این اشخاص تولدی نو یافتند، نه همچون تولدهای معمولی که نتیجه امیال و خواسته های آدمی است، بلکه این تولد را خدا به ایشان عطا فرمود."

یوحنای رسول یکی از هزاران شاهد عینی و شاگرد عیسی مسیح، آنچه را که دید و تجربه کرد با ما درمیان گذاشته و گواهی می دهد که:

"از ابتدا، «کلمه» حیات بخش خدا وجود داشته است، من او را با چشمان خود دیده ام، و سخنان او را شنیده ام؛ من با دستهای خود او را لمس کرده ام. این کلمه حیات بخش از جانب خدا آمد و خود را بر ما آشکار فرمود؛ و ما شهادت می دهیم که او را دیده ایم، یعنی عیسی مسیح را.  بلی، او حیات جاودانی است.  او نزد خدای پدر بود، اما بعد خود را بر ما آشکار ساخت.  باز هم می گویم، ما با شما در باره چیزی سخن می گوییم که خودمان دیده ایم و شنیده ایم، تا شما نیز بتوانید مانند ما با خدای پدر و فرزندش عیسی مسیح، رابطه نزدیک داشته باشید. اگر به آنچه در این نامه می نویسم عمل نمایید، شما نیز همچون ما از شادی لبریز خواهید شد."

خدا را شکر که راه رستگاری باز شده است، و همانطور که قبلآ وعده داده بود، او گناهان ما را طبق این آیات می بخشد:

"اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم، می توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می بخشد و از هر ناراستی پاک می سازد."

 

از قرن ها پیش پیامبران زیادی آمدن و سکونت پسر خدا را در میان انسانها پیشگویی کرده بودند! اشعیای نبی که حدود 800 سال قبل از عیسی مسیح زندگی می کرد، می نویسد:

"حال که چینین است خداوند خودش علامتی به شما خواهد داد. آن علامت این است که باکره ای حامله شده پسری بدنیا خواهد آورد و نامش را عمانوئیل خواهد گذاشت."

کلمه «عمانوئیل» به معنای «خدا با ما» است. پسر خدا که از مریم باکره متولد شد، به این دنیا آمد ولی نه برای قضاوت، بلکه تا با میل روی صلیب رفته، ما را از اسارت گناه  آزاد کند. عشقی بزرگتر از این در تاریخ بشرثبت نشده است! هر روز هزاران هزار از اعتیاد و عادتهای مخرب رهایی مییابند. اما مهمتر از آن، آنها زندگی جدیدی را شروع می کنند که تا ابد ادامه دارد.

هر کاری که خالق ما برای ما انجام می دهد از روی فیض است. فیض به معنای دریافت چیزیست که ما لایق آن نیستیم، زیرا هیچ کس شایسته دریافت بخشش خداوند نیست، چون این بخشش به قیمت رنج و مرگ او بر روی صلیب تمام شد. اما خدا پیوسته ما را آنقدر دوست دارد که جریمه ما را گرفت تا ما بتوانیم زندگی ابدی داشته باشیم!

این فیض نصیب من هم شد، و تو هم می توانی در این فیض سهیم باشی! یادم نمی رود روزی که زندگی من تبدیل شد. آن روز دعا کردم: "پدر ما در آسمان، اعتراف میکنم که گناهکارم. من ایمان دارم که عیسی مسیح به خاطر گناهان من فدا شد. من او را بعنوان خداوند و نجات دهنده خود می پذیرم. خواهش میکنم که مرا ببخشی و به من قدرت بدهی تا زندگی جدیدی و شایسته ای داشته باشم.  این دعا را باسم عیسی مسیح میکنم."

طولی نکشید که دوستانم متوجه تغییراتی شدند که خدا در من آغاز کرده بود. من نوجوان بودم و به مدرسه می رفتم. یک روز یکی از همکلاسی هایم گفت: "تو خیلی فرق کردی!" ولی من مطمئن نبودم منظورش چی بود. پس پرسیدم: "منظورت چی هست؟" او گفت: "نمیشنوم که مثل گذشته ناسزا و فحش بدهی! تو عوض شدی!»

حق با او بود! من تبدیل به یک آدم آزاد، یک آدم متفاوت، یک آدم جدید شده بودم! زندگی من دائم در حال تغییر و تحول بود، چون می دیدم که چطورکم کم بر عادت های قدیمی و بدم، یعنی دروغ گفتن، تقلب، اعتیاد و عصبانیت غلبه می کنم! من دوباره متولد شده بودم!

نجات از اسارت گناه هدیه ای است از طرف خالق ما برای همه، برای من، وبرای تو! آیا می‌خواهی با قلبی صمیمانه دعا بکنی و عیسی مسیح را به عنوان خداوند و نجات‌دهنده خود بپذیری؟ این مهم ترین و بزرگترین تصمیم زندگی تو خواهد بود! حضور او با تو و درتو خواهد بود و ترا هر کجا که بروی راهنمایی خواهد کرد!

 لطفاً برای ادامه روی "تولدی تازه" کلیک کنید.

سوالات:

الف) وقتی به عیسی ایمان می آوریم، زندگی ما هرروز در حال تبدیل به بهتری خواهد بود.

ب) ایمان به عیسی مسیح یعنی پذیرفتن مراسم دینی جدید.

 

الف) درست. زندگی ما از درون و با قدرت خدا تغییر می کند.

ب) غلط. وقتی به عیسی ایمان می آوریم، زندگی ما از درون تغییر می کند. بنابراین ما مقید به مراسم هیچ دینی نیستیم.