تقدیس اطفال

زبان خود را انتخاب کنید

تقدیس اطفال

 

یک ضرب‌المثل آفریقایی می‌گوید: «برای بزرگ کردن یک بچه، تمام افراد یک روستا را باید بکار کشید» . بچه ها احتیاج دارند در حین رشد، با بچه های دیگر در تماس باشند، دوست پیدا کنند، و یاد بگیرند چطور با دیگران زندگی کنند. این کار بدون حمایت و سرپرستی بزرگسالان جامعه امکان پذیر نیست. در یک جامعه مسیحی، طبق کتاب تثنیه 5:6-9، افسسیان 1:6-4، و مزمور 4:78-7، تقدیس اطفال در یک مراسم مخصوص در یک کلیسا یا یک گروه از ایمانداران انجام می شود. والدین همراه اطفالشان در برا بر اعضا ایستاده، در حضور همه قول می دهند تا تعالیم کتاب مقدس را به آنها یاد دهند و برای فرزندانشان زندگی نمونه ای داشته باشند. سپس تمام ایمانداران حاضر نیز قول میدهند آنها را حمایت کنند.

 تقدیس اطفال جای تعمید در آب را نمی گیرد، حتی نجات آنها را تضمین نمی کند مگر آنکه آنها شخصأ  تصمیم بگیرند از عیسی مسیح پیروی کنند. تقدیس کردن اطفال چهاچوبی می سازد تا آنها با حکمت و فهم رشد کرده بتوانند مستقلأ تصمیم های درست بگیرند.

برای ادامه، لطفأ روی "شام ربانی" کلیک کنید.

سوالات:

الف) عیسی به شاگردان خود تعلیم داد تا بشارت داده و کسانی را که به او ایمان می آوردند تعمید دهند.

ب) تعمید در آب برای شستن گناهان است.

ج) تقدیس اطفال همانند تعمید است، پس احتیاجی نیست که وقتی بزرگ شدند، تعمید آب بگیرند.

الف) صحیح!: کسانی که به عیسی مسیح ایمان می آورند، در آب تعمید می گیرند.

ب) اشتباه: با تعمید در آب، ما اعتراف می کنیم که ما با مسیح مردیم و با او یک زندگی جاوید شروع کرده ایم.

ج) اشتباه: تقدیس اطفال چارچوبی را فراهم می کند که در آن کودکان بتوانند با درک صحیح و حکمت رشد کنند و بتوانند مستقلأ در زندگی و در پیروی از عیسی مسیح تصمیم بگیرند.