احیاء توانایی ها

زبان خود را انتخاب کنید

 احیاء توانایی ها

 

بازسازی روحانی ما از همان لحظه ای که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آوردیم شروع شده و باید کوشید تا توانایی های طبیعی ما احیاء شوند. روح القدس فکر ما را باز میکند تا بدانیم که در نظر پروردگار پر ارزش و عزیز هستیم  و از بدو آفرینش برای انجام کارهای نیکو آفریده شده ایم:

"این خداست که ما را از نو آفریده و این زندگی جدید را از فیض وجود عیسی مسیح به ما داده است؛ و از زمانهای دوردست، نقشه خدا این بود که ما این زندگی جدید را صرف خدمت به دیگران نماییم. " افسسیان  10:2

بنابراین، در هرکدام از ما توانایی و عشق و علاقه به انجام بعضی از کارها گذاشته شده است. و وقتی به این توانایی های خاص خود پی می بریم و آنها را بکار می بریم، زندگی ما پرمعنی تر و دلپذیزتر میشود. خواست خداوند این است که همه با هم مثل یک تیم، با هماهنگی کامل با هم کار کنیم. این همبستگی و وابستگی ما بهمدیگر، همچون اعضای یک بدن نشان می دهد که ما عضو خانواده الهی هستیم!

"اکنون دیگر شما نسبت به خدا غریب و بیگانه نیستید، بلکه همراه با مقدسین، اهل وطن الهی می باشید و با سایر ایماندارن عضو خانواده خدا هستید." افسسیان 19:2

بهمین دلیل است که همه ما دوست داریم برحسب توانایی خود خدمتی برای  کلیسای خود یا گروه خود انجام دهیم. اما طبیعتأ ترجیح میدهیم کارهایی را انجام دهیم که با علاقه های شخصی یا بعبارت دیگر با توانایی های شخصی ما همساز هستند. این بدان معنا نیست که ما فقط باید کارهایی را انجام دهیم که دوست داریم و کارهای خانه و دیگر وظایف خود را نادیده بگیریم. بعنوان مثال، بسیاری از ما شستن ظروف را دوست نداریم، اما این کار را به عنوان بخشی از مسئولیت خود انجام می دهیم. وقتی جوانتر بودیم شاید نمی خواستیم دندان هایمان را مسواک بزنیم، اما از دندانهایمان بخوبی محافظت کردیم تا بدنی را که خداوند بما داده است سالم نگاه داریم. چون اگر از خودمان مراقبت نکنیم چطور میتوانیم از دیگران مراقبت کنیم؟ اما اگر همیشه تنها یک کار، و آنهم کاری باشد که به آن هیچ علاقه ایی نداریم انجام دهیم، بزودی انرژی ما خالی شده و می سوزیم. اما اگر شغل ما مطابق توانایی هایی باشد که خداوند اشتیاق آنرا در قلب ماگذاشته است باشد، آنرا با خوشحالی انجام خواهیم داد و در نتیجه بجای خستگی و افسردگی، زندگی ما پر از هیجان و انرژی میشود.

 برای ادامه، لطفأ روی "کارگیری استعدادها" کلیک کنید.