متفاوت ولی برابر

زبان خود را انتخاب کنید

متفاوت ولی برابر

 

امکان ندارد دو نفر کاملأ مثل هم فکر کنند یا همان چیزها را به طور یکسان دوست داشته باشند. گروهی که از توانایی های متفاوت و متنوع ساخته شده است، موفقیت بیشتری خواهد داشت. بقولی، "هر کدام از ما بطور برابر ولی متفاوت آفریده شده ایم!" همانند آن چهار دوست، هر فردی با توانایی های مشخص طبیعی متولد می شود.

وقتی ما توانایی های خدادادی خود را بکار می بریم، هم در حرفه خود موفق می شویم و هم به جامعه کمک می کنیم. به عنوان مثال، همه ما لوله کش نیستیم. پس وقتی لوله های خانه ما احتیاج به تعمیر داشته باشد، از یک لوله کش کمک گرفته و از توانایی او استفاده و قدردانی میکنیم. یک برنامه نویس کامپیوتری از نوشتن برنامه های عالی برای  تلفن دستی لذت می برد و ما هم از کار او بهره می گیریم. یک نقاش ماهر با نقاشی  خود ما را حیران میکند. به همین ترتیب، کسی که دارای عطای علم روحانی است، کتاب مقدس را براحتی و روشنی برای دیگران بیان میکند. کسی که دارای عطای حکمت الهی است، از راهنمایی کردن افرادی که دچار مشکلی شده اند خوشحال میشود. و وقتی دیگران به توانایی های ما ارزش گذارده و قدردانی میکنند، ما از یک زندگی پر معنی و با هدف  لذت می بریم.

هرچند هر کسی  یک نوع توانایی طبیعی و خدادادی دارد ولی همه این توانایی ها بکار گرفته نمی شوند. برخی از کودکان در خانه های مثبت اندیش و امن بزرگ می شوند و زیرحمایت والدین یاد می گیرند چگونه از توانایی های طبیعی خود استفاده کنند و در زندگی موفق شوند. ولی همه اینقدر خوش‌اقبال نیستند. بسیاری از کودکان مورد انتقاد، حسادت، سرکوب و مسخره دیگران  قرار گرفته، اعتماد به نفس برای بکارگیری توانایی های خود را از دست میدهند. با گذشت زمان، وقتی توانایی های خدادادی ما بی مصرف مانده و بدست فراموشی سپرده میشود، قسمتی از هویت ما هم با آن از بین میرود.

این مرا به یاد کشیش معروفی بنام وین کوردرو می‌اندازد که می گفت: " در یک گورستان، گنجینه‌های گرانبهای زیادی در زمین دفن شده‌اند. شعرهای که نوشته شده‌ اما هرگز خوانده نشده‌اند، ترانه‌هایی که نوشته شده ولی هرگز سروده  نشده‌اند، اختراعاتی که بفکر انسانها خطور کرده ولی هرگز محقق نشده‌اند، و فرصت‌هایی که می شد همدیگر را بخشید ولی قدمی برای بخشش برداشته نشده اند. همه اینها، گنجینه های نفیس و از دست رفته ای هستند که بدون استفاده بخاک سپرده شده اند!

حتی زمانی که کودکان بسنین بلوغ میرسند، اکثرأ از توانایی های خدادادی خود بهره نمی گیرند و نادانسته خود را از برکات الهی محروم میسازند. ولی خبر خوش اینست که خدا ما را تنها نگذاشته است! او بمن و تو ماموریت خطیری سپرده است تا با همکاری با روح القدس، زندگی های زیادی را بازسازی کنیم!

برای ادامه، لطفأ روی "احیاء توانایی ها" کلیک کنید.