نقش روح القدس

زبان خود را انتخاب کنید

نقش روح القدس

 

روح القدس از راههای مختلف در ما و با ما کار می کند. او نقش زیادی در زندگی ما دارد، مانند آشکار ساختن افکار خدا، هدایت ما به تمام حقایق، و کمک به رفع نقاط ضعف ما. روح القدس تعالیم کتاب مقدس را بیاد ما می آورد تا درست را از نادرست تشخیص دهیم و عاقلانه تصمیم بگیریم. روح القدس شخصیت و روح رهبری را در ما تقویت می کند. او در مواقع دشوار به کمک ما می شتابد وما را از وسوسه ها نجات می دهد. اما وقتی نصایح او را نادیده بگیریم، اندوه گین می شود، ولی با این حال هرگز ما را تنها نمی گذارد.

وقتی کتاب مقدس را می خوانیم، طبیعتأ و بنا بر تجربیات قبلی، ممکن است برداشت ما ازآیات آن، با دیگران اندکی متفاوت باشد. پس در حینی که باید مواظب باشیم در دام  آموزه‌ها و تعالیم نادرست که باعث سردرگمی و تفرقه می‌شود نیافتیم، هماهنگی و وحدت را حفظ بکنیم.

"به این ترتیب او عطایا و استعداهای خاصی به ما بخشید: به بعضی از ما، عطای خاص یک رسول را داده است؛ به عده ای این عطا را داده است که از خدا پیام دریافت کنند و آنرا به دیگران اعلان نمایند، به برخی استعداد فوق العاده داده است که مردم را به سوی خدا هدایت کنند و به برخی دیگر این توانایی را داده است  که مانند یک شبان، از قوم خدا مراقبت کنند و ایشان را رهبری نمایند و تعلیم دهند. مسیح این هدایا را با این هدف به ما می بخشد که ایانداران مجهز شوند تا بتوانند بهتر او را خدمت کنند و باعث پیشرفت کلیسا یعنی بدن او گردند و کلیسا به رشد و کمال لازم برسد؛ تا سرانجام همه ما در مورد نجات و نجات دهنده خود، فرزند خدا، ایمان یکسان داشته باشیم و همه دراو به رشد کامل برسیم، بطوری که از او کامل پر شویم. در آنصورت، دیگر مانند اطفال نخواهیم بود که دراثر سخنان دیگران و دروغهایی که برای گمراهی ما می گویند، هر لحظه نسبت به ایمانمان تغییر عقیده بدهیم، بلکه با عشق و علاقه، همواره در پی راستی خواهیم رفت. راست خواهیم گفت، راست عمل خواهیم کرد و راست خواهیم زیست تا به این تریب، بتدریج در هر امری مانند مسیح شویم که سر کلیسا یعنی بدن خود می باشد. تحت هدایت مسیح است که تمام اعضای این بدن، در جای خود قرار می گیرند. هر اندام با روش خاص خود، به اندامهای دیگر کمک می کند، بطوری که تمام بدن در تندرستی کامل و با محبت، رشد می نماید." افسسیان 11:4-15

 اکثر سوء تفاهمات از نیت های خوب ولی تفسیرهای نادرست سرچشمه می گیرند. به عنوان مثال، ممکن است این جمله را شنیده باشیم که "اجازه دهید روح القدس فرمان زندگی شما را در دست بگیرد".  این جمله ممکن است باعث سوء تفاهم شود و فکر کرد که منظور اینست که ما در زندگیمان هیچ تصمیمی نگیریم، بلکه آنرا کاملأ به عهده خداوند بسپاریم. اگرچه این جمله شاعرانه بنظر می رسد، اما از کتاب مقدس نیست. روح القدس آنقدر محترم است که هرگز کنترل تصمیم های  ما را بدست نخواهد گرفت. برعکس، همانطور که کتاب مقدس می گوید، ارواح شیطانی کنترل تصمیمات مردم را به دست می گیرند. اما روح‌القدس ما را همانند یک سیستم  جی-پی-اس راهنمایی می کند. او ما را مجبور نمی کند، بلکه به ما توصیه می کند که کدام مسیر را طی کنیم. حتی وقتی ما از مسیر اصلی منحرف می شویم، او از کمک کردن به ما دست نمی کشد، بلکه با ارائه مسیرهای جدید، این امکان را فراهم  می کند تا به جاده اصلی برگردیم! روح القدس به ما فرصت می دهد که با میل و رغبت به راهنمایی او اعتماد کنیم و به او گوش کنیم.

 

ساکن شدن روح القدس

طبق آیات کتاب مقدس، اقامت روح القدس در ما از لحظه ای آغاز می شود که ما صادقانه مسیح را به عنوان خداوند خود می پذیریم. او مهر و تأییدی است که ما برای ابدیت نجات یافته و به عنوان فرزندان و وارثان خدا پذیرفته شده ایم:

"بسبب فداکاری مسیح، همه شما نیز که پیغام نجات بخش انجیل را شنیدید و به مسیح ایمان آوردید، بوسیله روح‌القدس مهر شدید تا مشخص شود که متعلق به مسیح هستید." افسسیان 13:1

"زیرا روح خدا در عمق وجود ما، به ما می گوید که ما فرزندان خدا هستیم. و اگر فرزندان خدا هستیم، وارثان او نیز خواهیم بود. بعبارت دیگر، خدا تمام آن جلال و شکوهی را که به فرزند خود عیسی مسیح خواهد داد، به ما نیز عطا خواهد فرمود. اما اگر می خواهیم در آینده در جلال او شریک شویم، باید اکنون در دردها و رنجهای او نیز شریک گردیم." رومیان 16:8-17

برای ادامه، لطفأ روی "فراگرفتن" کلیک کنید.