گروههای مشارکت

زبان خود را انتخاب کنید

گروهای مشارکت

 

"کلام و تعالیم مسیح را بیاد آورید و بگذارید سخنان او زندگی تان را بارور سازد و شما راحکمت آموزد.

کلام او را به یکدیگر تعلیم دهید.

 مزامیر و سرودهای روحانی بسرایید و با قلبی مملو از شکرگزاری آنها را برای خداوند بخوانید."

کولسیان 16:3

 

اختراعات وابداعات قرن اخیر باعث پیشرفت‌های قابل توجهی شده است. این پیشرفتها که شامل نوآوری‌های پزشکی و جراحی، شگفتی‌های هوانوردی، رایانه‌های سریع‌تر و ارتباطات دیجیتالی میباشند، طرز زندگی ما را از بسیاری جهات  تغییر و تحول داده اند. امروزه پزشکان قادرند از راه دور حساسترین جراحیها را روی مریضان انجام دهند، چیزی که چند سال پیش حتی نمی توانستیم تصورش را بکنیم. سرعت شبکه اینترنت بقدری زیاد شده که در هر ثانیه میلیون ها پیام الکترونیکی در سراسر جهان رد و بدل میشود. اگر اینکار از طریق پست معمولی انجام می شد، هفته ها طول می کشید تا پیغامها بمقصد برسد. اما در اثر این پیشرفتها، روش معاشرت ما هم تغییر کرده است. رسانه های دیجیتالی جایگزین دوستی ها و مشارکتهای حقیقی شده  و در نتیجه، احساس انزوا و تنهایی، زندگی بسیاری را ویران کرده است!

شاید بنظر برسد که کاری برای رفع این مشکل وجود ندارد، ولی با این حال هنوز امید هست، چون من و شما می توانیم مردم را دوباره مثل یک خانواده دور هم جمع کنیم! خدا ما را آفرید تا مثل اعضای یک خانواده باهم در تماس باشیم. او ما را بهمکاری خوانده است تا از طریف گروهها مشارکت، زندگیهای ویران شده را بازسازی کنیم و برای همدیگر دلسوزی داشته باشیم بطوری که همه بتوانند از زندگی تازه و مشارکت با همدیگر لذت ببرند.

برای ادامه، لطفأ روی "مشارکت چیست؟" کلیک کنید.