حمایت مالی

زبان خود را انتخاب کنید

حمایت مالی

 

مسلمأ خدا بزرگترین بخشنده است، اما برعکس، انسان ها بیشتر تمایل دارند بگیرند و  برای خود جمع کنند تا اینکه ببخشند! حتی بچه هایمان را باید تعلیم و نصیحت بکنیم تا وسائل بازی را باشتراک بگذارند. اکثر مردم تمایلی به کمک مالی به سازمان های خیریه ندارند.  با این حال، هدیه دادن ازصمیم قلب یک نوع بزرگ منشی است. خدا در کتاب ملاکی 10:3 وعده داده است که وقتی به کلیسا و سازمان های مسیحی هدیه بدهیم و به محتاجان کمک مالی بکنیم، او دروازه‌های برکت را بروی ما باز خواهد کرد. چون  وقتی ما کمک مالی می کنیم، ما نیزدر برکاتی که باعث پخش مژده نجات بخش عیسی مسیح می شود، شریک می شویم.

هر انسانی دوست دارد ثروت و چیزهای گرانبها جمع کند. ثروت ممکن است به ما احساس قدرت، امنیت و آسایش بیشتری بدهد. برای همین، وقتی هنوز تولد تازه پیدا نکرده ایم، ممکن است فقط به کسانی کمک کنیم که با ما بمهربانی رفتار می کنند ویا کمک ما را بنحوی تلافی می کنند. اما با شروع زندگی تازه در مسیح، خداوند قلب، انگیزه، و دیدگاه ما را تغییر می دهد تا نیازهای دیگران را ببینیم و با میل و رقبت کمک کنیم.

اکثر ایماندارانی که تولد تازه یافته اند، در حدود 10 درصد از درآمد خود را صرف کمک به کلیساها و موسسات غیرانتفاعی مسیحی می کنند. برخی ممکن است بیشتر یا کمتر از 10 در صد بدهند. اما مهم این است که وقتی به چنین موسساتی، یا به کسی که دچار مشکل مالی شده است کمک  می کنیم، هر مقدار که باشد، آنرا با آزادی کامل و با میل خود بدهیم، نه به اجبار (دوم قرنتیان 7:9).

کمک های مالی ما به اشخاصی می رسد که تمام زندگی خود را وقف موعظه انجیل کرده اند. این کمک ها، درهای کلیساها را باز نگاه می دارد، واین امکان را به مبشرین مسیحی می دهد تا مژده انجیل را به جاهایی که مردم حتی به رادیو دسترسی ندارند، برسانند. بسیاری ازهمین مبشرین در حین خدمت و پخش پیام نجات بخش مسیح، جان خود را از دست داده اند.

در طول تاریخ، مبشرینی بودند که کسی به آنها کمک مالی نکرده است، با این وجود سخت کار کرده اند و در ضمن بمردم بشارت رسانده اند. پولس رسول همیشه کمک مالی نداشت ولی همیشه و هر جا به مردم بشارت می داد:

"... بلکه با این دستها همیشه کارمی کردم  تا خرج خود و همراهانم را تامین کنم. از لحاظ کمک به فقرا نیز پیوسته برای شما نمونه بودم، چون کلمات عیسای خداوند را بخاطر داشتم که فرمود: «دادن بهتر از گرفتن است.»" اعمال 34:20-35

یک قلب حریص هرگز از آنچه دارد راضی نمی شود، ولی آنکه به خداوند توکل دارد، دائمأ شکرگزار است. خداوند می خواهد که ما از زندگی لذت ببریم. پس وقتی سخت کار می کنیم، به دیگران کمک می کنیم، و به او توکل می کنیم، به فیض خداوند زندگی ما از فراوانی پر می شود!

"... به این ترتیب مرا امتحان کنید و ببینید چگونه روزنه های آسمان را باز می کنم و شما را از برکات خود لبریز می سازم!" ملاکی 10:3

برای ادامه، لطفأ روی "هدف آفرینش" کلیک کنید.

سوالات:

الف) وقتی به  کلیسا هدیه می دهیم، خداوند گناهان ما را می آمرزد.

ب) هدایای مالی ما به کلیسا و سازمانهای خیریه کمک می کند مژده نجات را بدیگران برسانند.

 

الف) اشتباه: وقتی به مسیح ایمان آوردیم، همان موقع خداوند تمام گناهان ما را بخشیده است. پس هدیه دادن باید از قلب باشد نه باجبار.

ب) صحیح!: بسیاری از واعظین، زندگی خود را در حین رساندن مژده نجات مسیح از دست داده اند. با کمک های مالی، ما با آنها همکار می شویم.