قطعات مکمل

زبان خود را انتخاب کنید

قطعات مکمل

 

چهار دوست نوجوان دور هم جمع شدند تا بازی بسکتبال را از تلویزیون تماشا کنند. یکی از آنها پیشنهاد جالبی ارائه داد و گفت؛ "بیایید یک آلاچیق چوبی روی درخت بسازیم و بازیها را آنجا تماشا کنیم!" همه لحظه ای مکث کردند تا اینکه  یک نفر از آنها که این پیشنهاد را پسندیده بود گفت: "این ایده عالی است! در حیات خانه ما یک درخت بزرگ با شاخه های قوی داریم که برای اینکار خیلی مناسب است. بیایید آلاچیق را آنجا بسازیم.» دیگری پاسخ داد: «من تمام وسایل مورد نیاز را همراه میآورم.» نفر چهارم گفت: «پدرم مهندس ساختمان است. الان میروم از او خواهش کنم یک نقشه ساده برایم بکشد تا آلاچیقی که می سازیم زود نشکند.» سپس همه باهیجان زیاد مشغول کار شدند.

بدیهی است که هر پروژه ای نیاز به مهارت های مختلف و قطعات مکمل برای بنای آن دارد. پس وقتی گروهی در یک هدف متفق شده و همه مشارکت می کنند،  آن گروه موفق می شود!

برای ادامه، لطفأ روی "متفاوت ولی برابر" کلیک کنید.