روح القدس

زبان خود را انتخاب کنید

روح القدس

 

"اگر مرا دوست دارید، آنچه می گویم اطاعت کنید. و من از «پدرم» درخواست خواهم کرد تا پشتیبان و تسلی‌بخش دیگری به شما عطا نماید که همیشه با شما بماند. این پشتیبان و تسلی‌بخش همان روح پاک خداست که شما را با تمام حقایق آشنا خواهد کرد.  مردم دنیا به او دسترسی ندارند، چون نه در جستجوی او هستند و نه او را می شناسند. ولی شما در جستجوی او هستید و او را می شناسید، چون او همیشه با شماست و در وجودتان خواهد بود."  یوحنا 15:14-17

بزرگترین هدیه ای که خداوند، بعد از نجات به ما داده است روح القدس است! داشتن ارتباط صمیمی با روح‌ القدس یک افتخار و یک امتیاز بزرگ است! از اولین روز نجات، ما تحت مراقبت و توجه دائمی روح القدس قرار می گیریم تا با هدایت او، اسرار ملکوت خدا را آموخته، درزندگی روحانی نیرومند شویم. اکنون ما دعوت شده ایم تا برای رهایی مردم از قدرت تاریکی، با روح القدس همکاری کنیم!

همانطور که قبلأ اشاره شد، در کتاب پیدایش، یعنی اولین کتاب کتاب مقدس، خداوند خود را در سه شخص الهی تجلی کرده است. و سومین شخص الهی، روح القدس یا روح خداست. کتاب مقدس به تفصیل در باره نقش روح القدس صبت می کند. او به ما حکمت، قدرت، شجاعت، قدرت تشخیص و هدف مشخص می بخشد تا به این زندگی شایسته ادامه دهیم. حضور او در زندگی های ما به ما توانایی می بخشد تا در این جنگ روحانی و حیاتی، تیرهای آتشین شیطان را خاموش کنیم. در غیر این صورت، ماهیت فریبنده آموزه های نادرست، ما را به پیروی از اعمال فاسد این جهان می کشاند. کار او تغییر روش زندگی و بازسازی ایمانداران است تا کارهای خوبی را که خدا از بدو آفرینش برای ما درنظر گرفته بود، انجام دهیم:

"این خداست که ما را از نو آفریده و این زندگی جدید را از فیض وجود عیسی مسیح به ما داده است؛ و از زمانهای دوردست، نقشه خدا این بوده که ما این زندگی جدید را صرف خدمت به دیگران نماییم. " افسسیان 10:2

"وقتی روح القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت تا در اورشلیم، در سراسر یهودیه، سامره، و حتی دورترین نقطه دنیا در باره مرگ و زنده شدن من شهادت دهید. " اعمال رسولان 1: 8

برای ادامه، لطفأ روی "نقش روح القدس" کلیک کنید.