برگزیدن دوستان

زبان خود را انتخاب کنید

برگزیدن دوستان

 

ایمان به عیسی مسیح به معنای پیروی از یک سری قوانین دینی یا انجام مراسم مذهبی نیست. ایمان باو امکان تازه ایست برای شفا یافتن، پرواز کردن به اوج آسمانهای زیبای آزادی، و آزاد شدن از اعتیاد و گناه. زندگی جدید ما آنقدر پرارزش می شود که دیگرنمیتوانیم وقت خود را با بیکار نشستن تلف کنیم. بلکه همچون همکاران، به همدیگرکمک و تشویق می کنیم تا زندگی شایسته‌ای داشته باشیم. ما دوستانمان را برمی گزینیم و با  افرادی نشست و برخواست می کنیم که زندگی آنها نشانگر تحول عمیق روحانی می باشد. اینها نمونه هایی هستند که می خواهیم ازروش زندگی شریف آنها پیروی کنیم.

پس برای اینکه در این زندگی تازه و در ایمان قوی بشویم، و بتوانیم به دیگران هم کمک بکنیم، چکار می توانیم بکنیم؟ شکی نیست که ما یکشبه مثل فرشتگان مقدس نمی شویم، بلکه هر روز، طی یک فرآیند طولانی، پاکتر و بالغتر می شویم. این یک سفر هیجان انگیزیست که دائمأ زندگی ما تازه می شود.

برای ادامه لطفأ روی "راز کتاب مقدس" کلیک کنید.