شهروندی جدید

زبان خود را انتخاب کنید

شهروندی جدید

 

در آغاز روز هفتم، آدم و حوا از زندگی درباغ عدن لذت می بردند تا اینکه از دستورات خدا سرپیچی کرده و لعنت بر خود آوردند. این لعنت نه فقط بر آدمیان آمد، بلکه تمام مخلوقات، از جمله حیوانات و گیاهان را دربر گرفت. متاسفانه بدبختی انسانها فقط دراین دنیا نبود بلکه زندگی ابدی در حضور شیرین خداوند را هم از دست دادند. اما بخاطر فداکاری مسیح، راه ابدیت دوباره برای ما باز شد. هر چند هنور در دنیا درد و بدبختی حکمرانی می کند، ولی در ابدیت نه رنج هست نه درد. از این رو، تمام هستی با هم در آرزوی آزادی از بند دردهای این دنیا هستیم تا وارد جاودانگی و آرامی خداوند شده، تا ابد زندگی و سلطنت کنیم:

"زیرا جهان بر خلاف خواست خود، به دستور خدا محکوم به فنا شد. اما این امید هست که روزی جهان از قید فنا رها شود ودر آزادی پرشکوهی که متعلق به فرزندان خداست، شریک گردد. چون می دانیم که حتی حیوانات و گیاهان نیز که گرفتار بیماری و مرگند، همچون زنی که در حال زاییدن است، درد می کشند و در انتظار این واقعه بزرگ، روزشماری می کنند. حتی ما مسیحیان، با اینکه روح خدا را بعنوان نشانه ای از شکوه و جلال آینده در خود داریم، با آه و ناله در انتظاریم تا از درد و رنج آزاد شویم. بلی، ما نیز با اشتیاق بسیار، منتظر روزی هستیم که خدا امتیازات کامل ما را بعنوان فرزندانش، به ما عطا کند. یکی از این امتیازات، طبق وعده او، بدن تازه ای است که نه دچار بیماری می شود و نه مرگ بر آن قدرت دارد."  رومیان 20:8-23

پس آنچه مسلم است، ایمان به عیسی مسیح، شهروندی تاریکی را باطل کرده بما شهروندی ملکوت الهی داده است! در اثر این تحول، روح القدس نیز هر روز ما را تبدیل می کند تا بتدریج شبیه خداوند بشویم. هر چند این تغیرات تدریجی و تا آخر زندگی ما دراین دنیا ادامه خواهد داشت، ولی شهروندی ما بوسیله روح اقدس از روز اول ایمانمان تضمین شده است و هیچکس نمی تواند آنرا عوض کند!

"اما ما مسیحیان نقابی بر صورت خود نداریم و همچون آینه ای روشن و شفاف، جلال خداوند را منعکس می کنیم؛ و در اثر کاری که خداوند یعنی روح القدس در وجودمان  انجام می دهد، با جلالی روزافزون، بتدریج شبیه او می شویم."  دوم قرنتیان 3:18

"و حضور روح القدس در ما، ضمانت می کند که خدا هر چه وعده داده است، به ما عطا خواهد فرمود. مهر روح خدا بر ما، نمایانگر این است که خدا ما را بازخرید کرده و ضمانت نموده است که ما را به حضور خود ببرد..."  افسسیان 14:1

"باز تکرار می کنم: هر که به پیغام من گوش دهد و به خدا که مرا فرستاده است ایمان بیاورد، زندگی جاوید دارد و هرگز بخاطر گناهانش بازخواست نخواهد شد، بلکه از همان لحظه از نابودی نجات پیدا کرده، به زندگی جاوید خواهد پیوست."  یوحنا 24:5

و در نهایت، مرگ شکست خورده، ملکوت پرجلال خداوند پیروز می شود. در آن هنگام، مردم از ملت ها و زبان های مختلف وارد حضور پرشکوه او شده، با هم پرستش خواهیم کرد و سرود جدیدی خواهیم خواند:

"ایشان برای او سرود جدیدی می خواندند و می گفتند: «تو لیاقت داری که طومار را بگیری و مهرش را باز کرده، آنرا بخوانی، زیرا جانت را قربانی کردی و مردم را از هر نژاد و زبان و قوم و ملت برای خدا خریدی، و ایشان را برای خدای ما  کاهن ساختی و به سلطنت رساندی؛ از اینرو بر زمین سلطنت خواهند کرد.»" مکاشفه 9:5-10

"و حال، تمامی جلال و عزت، بر خدایی باد که قادر است شما را از لغزش محفوظ بدارد. او شما را بی‌عیب و با شادی عظیم به حضور پرجلال خود حاضر خواهد ساخت. تمامی جلال بر آن خدای یکتا و نجات‌دهندۀ ما، به واسطۀ عیسی مسیح، خداوند ما، باد. تمامی جلال، شکوه، توانایی و اقتدار از ازل، حال، و تا ابد برازندۀ اوست! آمین" یهودا 25:1-24

 

برادر و خواهر عزیزم، سفر ما در اینجا ختم نمی شود! از افتخاری که به من دادید تا با  شما در این سفر زیبا همراه باشم، قلبأ تشکر می کنم! آرزو می کردم فرصت بیشتری باهم داشتیم! ما ممکن است میلیون ها کیلومتراز هم دور باشیم، اما در یک روح متحد هستیم. ما در این زندگی جدید هدفی داریم. بنابراین با صمیم قلب، این خبر خوش را با اعتماد کامل با دیگران در میان خواهیم گذاشت. شما را دوست دارم و خداوند شما را بیشتر از همه دوست دارد!