هدایت گفتگوها

زبان خود را انتخاب کنید

هدایت گفتگوها

 

مکان، زمان و اتفاق نظر

داشتن جلسات هفتگی مداوم باعث پیوستگی و رشد گروه می شود. پس بهتر است که درهر خانه ایی که جمع می شوید، حداقل چند ماه بمانید. بر حسب احتیاج، یک گروه ممکن است بخواهد 3 یا 4 ماه متوالی، هر هفته جمع شوند، و بعد یک ماه تعطیلی داشته باشند. گروه دیگر ممکن است چند ماه  متوالی و فقط  3 هفته  در ماه جمع شوند، و بعد یک ماه تعطیل بکنند. برخی از گروه ها هر سه ماه یک بار با هم غذا می خورند، و برخی  دیگر هر بار که ملاقات می کنند شام یا ناهار را با هم صرف میکنند. پس هر گروه بر حسب توانایی و احتیج گروه تصمیم می گیرد.

 برای اداره و هدایت گفتگوها، از بین رهبران و کمک رهبران، یکی که توانایی بهتری دارد، این مسولیت را بعهده می گیرد. برای حفظ نظم درگفتگوها لازم است که افراد گروه قبل از هر چیز با هم در مورد طرز کار گروه با هم توافق نظر داشته باشند. این توافق ممکن است در هر گروه فرق د اشته باشد ولی ضروری است که در اولین گردهم‌ آیی، رهبران گروه این 5 نکته را در میان گذاشته و تمام گروه با هم بتوافق برسند:

1) همه شرکت کنندگان قول دهند که وقتی ازمسائل حساس صحبت میشود، یا کسی دل خود باز کرده مطالب خصوصی در میان می گذارد، نباید به خارج از گروه درز کند. بعبارت دیگر، صحبتهای خصوصی و حساس که در گروه شنیده شد نباید حتی با همسران خود یا افراد دیگرکه در گروه حاضر نبودند، درمیان گذاشت. تنها اگر لازم باشد، فقط موضوع صحبت را میتوان بازگو کرد، بدون اینکه اشاره ای شود به اینکه چه کسی چی گفت. شکستن این پیمان باعث از بین رفتن اعتماد و امنیت شده و در نهایت گروه از هم خواهد پاشید.

2) پرهیز از تبلیغ. شرکت کنندگان باید از تبلیغ کالاهای شرکت خود یا تشویق دیگران بپیوست به یک سازمان خودداری کنند.

3) بر خلاف بسیاری از گردهم‌آیی های عمومی، یک گروه مشارکت محل روانکاوی، نصیحت،  یا یک کلاس تعلیم نیست. برخی از شرکت کنندگان ممکن است دانش زیادی در مورد چیزهای خاصی داشته باشند، اما باید به جای اصلاح یا نصیحت دیگران تنها تجربیات شخصی خود را در میان بگذارند. یک گروه زمانی موفق خواهد بود که شرکت کنندگان احساس آزادی بکنند و تحت فشار نصایح و اندرزهای کسی نباشند.

4) شرکت کنندگان مراعات وقت را بکنند بطوری که همه وقت داشته باشند صحبت بکنند.

5) رهبران گروه باید از قبل، موافقت گروه را داشته باشند تا هر وقت لازم دانستند، مطلب صحبت یا بحثها را تغییر یا قطع کنند.  برای مثال، اگر گروه از موضوع اصلی خارج شود و بحث به مطالب غیر مفید و ویرانگربکشد، رهبرگروه اجازه دارد این صحبتها را بلافاصله قطع کند. افراد گروه تنها در صورتی به این قوانین احترام خواهند گذاشت که از قبل و بطور واضح صحبت شده و تفهیم شده باشد. پس لازم است که بعد از توافق ضمنی، رهبران گروه  از همه بخواهند که دست خود را به نشانه موافقت و حمایت بالا ببرند. هر چند ممکن است این کار لازم به نظر نرسد، ولی در عمل خیلی ضروری است و شما را از دردسر بزرگ آتی نجات خواهد داد!

برای ادامه، لطفأ روی "تکثیر گروه ها" کلیک کنید.